Udtalelser

En oversigt over Folketingets Ombudsmands udtalelser (beretningssager) optrykkes en gang årligt i ombudsmandens trykte beretning. Indtil 2009 er udtalelserne medtaget i fuld tekst i den trykte beretning.

Beretningssagerne fra 1980 er tilgængelige her på hjemmesiden og hos www.karnov.dk (forudsætter abonnement). I Retsinformation findes sagerne fra 1989 og frem.

Her på hjemmesiden findes udtalelserne ved at bruge søgefunktionen og her afgrænse til udtalelser. Her er det også muligt, at bruge Emneregisteret eller afgrænse til år eller ministerområde. Udtalelserne kan også findes i ombudsmandens database i Retsinformation og som en del af www.karnov.dk (forudsætter abonnement).

Via hjemmesiden offentliggør ombudsmanden ligeledes de beretningssager der forventes medtaget i næste års beretning.

Som følge af de tidsterminer som gælder for ombudsmandens afgivelse af sin årlige beretning til Folketinget, vil der i perioder her på hjemmesiden kunne være beretningssager fra flere fremtidige beretninger.

En beretningssag kan over tid have flere forskellige betegnelser:

  • FOB 2012-5 (år-løbenummer)
  • 2009 1-1 (År-Myndighed-Antalsangivelse) 
  • FOB nr. 02.70 (Ombudsmandens Beretning 2002, side 70)
  • FOU nr. 02.70 (Samme sag i Retsinformation)

Der er med andre ord ingen forskel på FOB- og FOU-forkortelserne i forhold til hvilken sag de henviser til.