Søgehjælp

Her kan du læse mere om, hvordan du bedst søger på vores hjemmeside. Har du spørgsmål om søgning så skriv til biblioteket@ombudsmanden.dk

Find FOB-sager fra 1980 og frem

Søg på årstal og nummer f.eks. 02.70, 14-2 eller 2012-5.


FOB-sagerne har forskellige numre afhængig af, hvornår de er offentliggjort.

For sager fra 1980-2008: FOB 02.70 (Ombudsmandens Beretning 2002, side 70)

For sager fra 2009 til 2011: FOB 2011 14-2 (år myndighed-løbenummer)

For sager fra 2012: FOB 2012-5 (år-løbenummer)

Find FOB-sager om bestemte emner

Klik på filteret ’Udtalelser’ og evt. på et eller flere af de andre filtre.

Klik på ”Naviger i emneregister” og klik igennem emnehierarkiet indtil du når det emne, du er interesseret i.

Klik på ”Filtrér søgeresultat” for at få vist de sager, som handler om emnet.

Om emneregisteret

Ombudsmandens beretningssager tildeles alle emneord, der beskriver sagsindholdet.  Emneordene er ordnet i et hierarkisk register. Ønsker man en systematiseret indgang til hvilke beretningssager, der har behandlet et bestemt emne, kan man derfor bruge emneregisteret.

Registeret består af en række overordnede emnekategorier, der er opstillet alfabetisk. Under hver kategori findes der yderligere opdeling i underemner. Det angives i en parentes, hvor mange beretningssager der findes under den valgte kategori.

Efterhånden som man klikker sig ned i hierarkiet, fordeles antallet af sager ud på de forskellige underkategorier.

Alle emneord er ligeledes søgbare via det almindelige søgefelt.

Fritekstsøgning

Fritekstsøgning

Skriver man et søgeord, vil søgningen automatisk medtage alle ord, der begynder med det indtastede, f.eks. vil en søgning på ”kommune” også finde dokumenter, der indeholder ordene ”kommunerne” og ”kommunen”.

Skriver man flere ord, f.eks. ”kommune indsigt”, vil begge søgeord indgå i søgeresultatet. 

Vil du søge på en frase f.eks. "fast ejendom", så skriv ordene i " ".

 

Afgrænsning af søgeresultatet

En søgning kan afgrænses ved at klikke på et filter, f.eks. ”Udtalelser” eller ”Nyheder” for at afgrænse resultaterne til netop denne type dokument.

Vælges der f.eks. ”Udtalelser” kan søgningen også afgrænses til et bestemt årstal eller sager fra en bestemt myndighed. ”Tilsyn” kan afgrænses til årstal, institutionstype eller område.