Ombudsmandens Skattekontor åbnet

9. januar 2017 | Nyhed

Fra årsskiftet har Folketingets Ombudsmand med et nyt skattekontor fået flere ressourcer til at behandle sager om skattespørgsmål. Det sker efter en beslutning i Folketinget i foråret 2016. 

Ombudsmandens Skattekontor er et kontor på linje med ombudsmandens øvrige kontorer og arbejder under samme juridiske ramme. Skattekontoret skal behandle klager fra borgere og selv tage initiativ til at undersøge konkrete sager eller mere generelle problemstillinger. 

Folketingets Ombudsmand ser frem til at kunne kaste flere kræfter ind på skatteområdet: 

”Det er ikke nyt, at vi kan undersøge skattemyndighederne, men skatteområdet har hidtil været underlagt vores samlede opgaveprioritering. Skattekontoret er en markant styrkelse af vores kapacitet på området”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

I forbindelse med åbningen af skattekontoret afholder ombudsmanden et fagligt seminar d. 13. januar 2017 på Christiansborg. Seminaret kan følges live via et link på forsiden af ombudsmandens hjemmeside. Optagelser vil efterfølgende også blive lagt på ombudsmandens hjemmeside.
 

Nyhed om åbningsseminar.
 

Kronik af ombudsmand Jørgen Steen Sørensen om skattekontoret. Kronikken blev offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside og på Altinget.dk.
 

Skatteministeriets meddelelse om Retssikkerhedspakke II d. 3. maj 2016.
 

Skatteordføreres debatindlæg i Jyllands-Posten d. 23. maj 2016.
 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52  

 

FAKTA 

SKATTEKONTORET HOS OMBUDSMANDEN

  • Folketingets Ombudsmand har godt 100 ansatte fordelt på 6 juridiske kontorer og en administrativ afdeling.

  • Skattekontoret er et juridisk kontor bestående af 11 jurister.

  • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.

  • Som de øvrige juridiske kontorer hos ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.

  • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.