Nye regler skal bidrage til at forebygge selvmordsforsøg blandt indsatte

17. december 2020 | Nyhed

Indsatte i fængsler og arrester har de seneste år i flere tilfælde brugt barberblade ved selvmordsforsøg.

Ombudsmanden har bl.a. undersøgt en sag, hvor én indsat to gange med få måneders mellemrum gjorde alvorlig skade på sig selv – begge gange ved at skære sig med et barberblad.

Ombudsmanden har i den forbindelse stillet spørgsmål til kriminalforsorgen om retningslinjer og procedurer med hensyn til udlevering og brug af barberskrabere.

Kriminalforsorgen har oplyst, at man efter ombudsmandens spørgsmål nu vil udarbejde regler om de indsattes adgang til barberskrabere i cellerne i lukkede fængsler og arrester.  

Ifølge kriminalforsorgen vil arbejdet med at udarbejde de nye regler blive sat i gang inden for meget kort tid.

 

Flere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42475091

Souschef Adam Abdel Khalik, tlf. 33132512

 

BAGGRUND

Folketingets Ombudsmand bliver efter fast aftale orienteret om alle dødsfald, selvmord, ”kvalificerede” selvmordsforsøg og andre ”kvalificerede” selvbeskadigende handlinger blandt indsatte i kriminalforsorgens varetægt. Herefter undersøger ombudsmanden bl.a., om den forebyggende indsats har været god nok, om der er handlet hurtigt og passende på hændelsen, og om den indsatte efterfølgende har modtaget tilstrækkeligt opsyn og tilstrækkelig behandling.

Kriminalforsorgen orienterede i 2019 ombudsmanden om 32 selvmordsforsøg mv. og 9 selvmord.

 

Nyhed 4. juni 2020: Indsats skal forebygge selvmord i celler på Vestre Fængsel