Ombudsmanden lukker sag om opdeling af Frederiksberg-borgmesters lejlighed

19. november 2020 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand har i dag meddelt Frederiksberg Kommune, at han ikke foretager sig mere i en meget omtalt sag om opdeling af en lejlighed, der har tilhørt den nuværende borgmester på Frederiksberg. Den nuværende borgmester var på daværende tidspunkt medlem af kommunalbestyrelsen.

Efter medieomtale i slutningen af september sendte ombudsmanden flere spørgsmål til Frederiksberg Kommune om kommunens behandling af sagen. Ombudsmanden spurgte navnlig til inhabilitet, herunder om den nuværende borgmester havde deltaget i eller på anden måde haft en rolle i kommunens sagsbehandling af hans egen private sag om at opdele en lejlighed i to lejligheder. 

Ombudsmanden bemærkede også, at han ikke på det foreliggende grundlag fandt anledning til at stille spørgsmål om eventuel misbrug af fortrolig information, idet han dog bad kommunen om at bekræfte, at oplysninger om opdeling af lejligheder udgør offentlig tilgængelig information. Endelig bemærkede ombudsmanden, at han alene kan forholde sig til en myndigheds behandling af en sag. Han har således ikke kompetence til at undersøge en lokalpolitikers (og herunder en borgmesters) handlinger som privatperson.

Frederiksberg Kommune har efterfølgende sendt en redegørelse og sagens dokumenter til ombudsmanden. Det fremgår af materialet, at borgmesteren ikke har deltaget i eller på anden måde har haft en rolle i forhold til kommunens behandling af sagen. Kommunen bekræfter også over for ombudsmanden, at oplysninger om opdeling af lejligheder er offentlig tilgængelig information, der fremgår af kommunens hjemmeside.

Ombudsmanden skriver i dag til Frederiksberg Kommune, at han på baggrund af de oplysninger, som han har modtaget, ikke har ”grund til at tro, at der er sket en overtrædelse af regler om inhabilitet i forbindelse med behandlingen af sagen om tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters lejlighed”.

Læs ombudsmandens afsluttende brev i sagen.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje, tlf. 33 13 25 12