Udsigt til rimelige ventetider for førtidspensionister i Odense Kommune

14. september 2015 | Nyhed

Førtidspensionister i Odense Kommune har hidtil ventet i gennemsnit knapt 10 måneder på at få behandlet en ansøgning om forhøjelse af pensionen. Efter at ombudsmanden har været i dialog med kommunen, er der kommet ekstra personale til, og kommunen lover nu en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på omkring 3 måneder.

Det er området for forhøjelse af tidligere tilkendt pension efter førtidspensionsloven, der har fået tilført ekstra ressourcer. Odense Kommune regner med, at en pukkel på ca. 30 sager vil være afviklet med udgangen af oktober måned 2015.

Ombudsmanden rejste sagen af egen drift, fordi han havde modtaget klager fra Scleroseforeningen og fra 3F i Odense. Og ombudsmanden følger op over for kommunen i maj måned 2016.

”Jeg er enig med Odense Kommune i, at sagsbehandlingstiden ikke var acceptabel. Der er svage borgere, som har ventet længe på at få deres sag afgjort, og jeg er også derfor glad for kommunens initiativer. Jeg vil fortsat følge med i, hvordan sagsbehandlingstiderne udvikler sig”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Du kan læse ombudsmandens udtalelse her. Læs også ombudsmandens høringsskrivelser og kommunens svar.

 

For yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, telefon 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, telefon 33 13 25 12