Ombudsmanden spørger til sager om inddragelse af opholdstilladelse for somaliske familier

1. november 2018 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand har i dag over for Udlændinge- og Integrationsministeriet rejst spørgsmål om inddragelse af opholdstilladelse for somaliske familier.

Ombudsmanden henviser til artikler i Information og Politiken fra de seneste dage.

Det fremgår af dækningen, at ”Udlændingenævnet behandler de sager, der er indbragt for nævnet, uafhængigt af, hvad der behandles af sager andre steder”. Nævnet har således efter det oplyste i flere sager undladt at afvente Flygtningenævnets afgørelse vedrørende asyl, før der træffes afgørelse om inddragelse af opholdstilladelser for familiemedlemmer.

Det fremgår endvidere af artiklerne, at Udlændinge- og Integrationsministeriet er opmærksom på problemstillingen, og at spørgsmålet giver anledning til nærmere retlige overvejelser i ministeriet.

Ombudsmanden beder nu Udlændinge- og Integrationsministeriet om at underrette ham om, hvad de nævnte overvejelser går ud på, og om at orientere ham, når de er afsluttede.

Se ombudsmandens brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Yderligere oplysninger

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12