Myndigheder skal have overblik over fakta, før de træffer afgørelse

7. august 2017 | Nyhed

En mand med et handicap søgte om dækning af prisforskellen mellem en bil med forhjulstræk og en firehjulstrukket bil, så han bedre kunne udføre sit arbejde. Manden fik afslag. Men Ankestyrelsen havde undladt at tage stilling til, at manden tydeligt havde gjort opmærksom på tvivl om oplysninger i sagen. 

”Det er et grundlæggende princip i den offentlige forvaltning, at en myndighed har pligt til at undersøge en sag tilstrækkeligt, så den kan træffe den rigtige afgørelse. Det er efter min opfattelse ikke sket i denne sag,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden behandlede for et par år siden en tilsvarende sag, som førte til, at Ankestyrelsen udarbejdede retningslinjer for, hvordan styrelsen skal håndtere nye oplysninger fra borgere. 

Besværligt med ATV på en trailer
I den aktuelle sag havde manden, der er permanent kørestolsbruger, flere gange oplevet at sidde fast med sin bil med forhjulstræk, når han besøgte frøplantager og planteskoler som led i sit arbejde. Kommunen mente med henvisning til udtalelser fra en vejledningsenhed under Beskæftigelsesministeriet, at manden kunne løse problemet ved at bruge en såkaldt ATV (en
firehjulet crossmaskine), som kunne transporteres på en trailer.  

Manden mente, at kommunen og vejledningsenheden havde misforstået, hvilket underlag han kørte på. Manden kontaktede derfor selv vejledningsenheden, som ifølge ham nu gav udtryk for støtte til hans ønske om en bil med træk på alle fire hjul. Han skrev derefter til Ankestyrelsen, at kommunens vurdering var baseret på et ”unuanceret og forkert grundlag”, og opfordrede styrelsen til at kontakte vejledningsenheden for at afklare tvivlen. Manden mente også, at løsningen med ATV’en havde en række ulemper.  

Ankestyrelsen forholdt sig imidlertid ikke til mandens opfordring og afgjorde sagen ud fra de eksisterende oplysninger fra kommunen. 

”Indvendingerne fra borgeren fremstod meget relevante. Derfor skulle Ankestyrelsen have efterprøvet, om manden havde ret. Det er klart, at det kan være tidskrævende, hvis der kommer nye oplysninger ind i en sag, men myndigheder skal først og fremmest sikre sig, at de når frem til den rigtige afgørelse,” siger Jørgen Steen Sørensen.
 

Ombudsmanden har nu henstillet til Ankestyrelsen at genoptage sagen.

 
Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.
 

For yderligere oplysninger i sagen:  

Chefkonsulent Bente Mundt, tlf. 33 13 25 12
 

FAKTA 

Undersøgelsesprincippet (eller officialprincippet)

 • Princippet betyder, at en myndighed, inden der træffes afgørelse i sagen, har pligt til i relevant omfang at undersøge sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den rigtige afgørelse. Myndigheden har med andre ord ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes den rigtige afgørelse.
   
 • Princippet er lovfæstet i § 10 i retssikkerhedsloven, der gælder for sager inden for det sociale område.
   
 • Hvis der er tvivl om, hvorvidt oplysninger er korrekte, indebærer undersøgelsesprincippet også, at myndigheden skal søge denne tvivl afklaret, sådan at det ved en bevismæssig vurdering kan afgøres, om oplysningerne kan lægges til grund for afgørelsen.
   

Nova

 • En klagemyndighed skal ikke nødvendigvis kun forholde sig til de samme oplysninger som den myndighed, der bliver klaget over. Klagemyndigheden skal under sagen i relevant omfang også inddrage eventuelle nye oplysninger (nova) fra klageren.
   
 • Ombudsmanden har tidligere taget stilling til Ankestyrelsens praksis for behandling af nye oplysninger i styrelsens sager. Du kan læse en nyhed om sagen her.