Myndigheder bør forklare og beklage væsentlige fejl over for borgerne

13. marts 2018 | Nyhed

Hvis en myndighed har begået en væsentlig fejl over for en borger, er det ikke uden videre nok blot at rette fejlen. Myndigheden bør ofte også forklare borgeren om fejlen og i visse tilfælde beklage. Det følger af god forvaltningsskik.

I et brev til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har ombudsmanden derfor givet udtryk for, at udvalget skulle have forklaret en tidligere selvstændig om den væsentlige sagsbehandlingsfejl, der førte til, at han i første omgang blev pålagt at betale 2 ½ års dagpenge tilbage. Et beløb svarende til 466.090 kr. før skat og renter. Udvalget havde krævet pengene tilbagebetalt, fordi udvalget mente, at manden ikke var ophørt med sin virksomhed.  

Manden klagede til ombudsmanden, og det blev efter ombudsmandens mellemkomst klart for udvalget, at det havde begået en væsentlig fejl: Udvalget havde overset, at manden rent faktisk ikke havde haft aktiviteter i sit selskab, mens han modtog dagpengene.   

Udvalget besluttede derfor, at manden ikke skulle tilbagebetale dagpengene, og forklarede, at der var foretaget en ny vurdering. Manden fik altså ikke noget at vide om, at der var begået en fejl, ligesom han heller ikke fik nogen beklagelse. 

”Når der sker en så væsentlig fejl i sagsbehandlingen, som Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg nu har redegjort for, er det god forvaltningsskik at forklare fejlen over for den berørte borger og samtidig beklage. Det kan være med til at genopbygge borgerens tillid til systemet”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han tilføjer, at der er tale om principper, som gælder generelt i tilfælde, hvor en offentlig myndighed begår væsentlige fejl over for en borger.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har efterfølgende redegjort for fejlen over for manden og beklaget sagsforløbet. Ombudsmanden foretager sig derfor ikke mere i sagen.

Ombudsmandens udtalelse i sagen

Se også den tidligere nyhed om sagen og forløbet.

 

For yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

God forvaltningsskik ved fejl

  • Ombudsmanden skal vurdere, om offentlige myndigheder følger både gældende ret og god forvaltningsskik.

  • ’God forvaltningsskik’ er normer, der stiller yderligere krav til, hvordan forvaltningen bør opføre sig i mødet med borgerne, end dem, som følger af gældende ret. Det kan f.eks. dreje sig om den korrekte handlemåde, hvis en myndighed har begået en fejl over for en borger.

  • Ombudsmanden har tidligere udtalt, at borgere kan have krav på en redegørelse for myndighedens fejl og en eventuel beklagelse. Se f.eks. FOB 07.311. I denne sag havde Udlændingeservice lækket oplysninger til en journalist om et ægtepar uden parrets samtykke. Ombudsmanden udtalte, at det fulgte af god forvaltningsskik, at myndighederne gav ægteparret en redegørelse for forløbet og en beklagelse. Det var ikke nok, at myndighederne havde beklaget forløbet over for Folketinget.