Ombudsmanden: Ikke tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde MRSA-oplysninger

6. juni 2014 | Nyhed

Myndighederne havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at hemmeligholde, hvilke svinebesætninger der er smittet med penicillin-resistente stafylokokker (MRSA). Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden. 

”Oplysninger om, hvilke besætninger der er smittet med MRSA, er såkaldte miljøoplysninger. Det betyder, at der skal særligt tungtvejende grunde til for at nægte aktindsigt. Myndighederne har peget på, at offentliggørelse af oplysningerne vil føre til stigmatisering af besætningsejerne og deres familie og ansatte. Det er et relevant hensyn at inddrage, men jeg mener ikke, at risikoen for stigmatisering er tilstrækkeligt dokumenteret af myndighederne”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han har nu bedt Fødevareministeriets Klagecenter om at sørge for, at sagen bliver genoptaget. 

Krav til dokumentation

Fødevarestyrelsen testede fra 2008-2011 en række svinebesætninger for, om de var smittet med MRSA. I foråret 2012 søgte tre journalister aktindsigt i, hvilke af de testede svinebesætninger der var smittet. Fødevarestyrelsen afslog og henviste særligt til, at udlevering af oplysningerne ville medføre risiko for stigmatisering af bl.a. besætningsejerne og deres familie. 

Journalisterne klagede til Fødevareministeriets Klagecenter, som var enig i Fødevarestyrelsens afgørelse. Herefter klagede journalisterne til ombudsmanden. 

Ombudsmandens redegørelse gennemgår lovgivningen på området. Lovgivningen indebærer, at myndighederne må dokumentere, at der er en nærliggende risiko for stigmatisering, hvis oplysningerne skal hemmeligholdes. Hertil kommer, at de interesser, der varetages ved at afslå aktindsigt, skal veje tungere end offentlighedens interesse i udlevering af oplysningerne. 

”Der er modstridende hensyn i denne sag. På den ene side har jeg bestemt forståelse for de sociale vanskeligheder, som f.eks. ejere af MRSA-smittede besætninger kan opleve, men på den anden side bygger loven på, at offentligheden har en særlig interesse i at få kendskab til miljøoplysninger som de foreliggende”, siger Jørgen Steen Sørensen. 

Se ombudsmandens redegørelse her

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

 

MILJØOPLYSNINGSLOVEN OG AKTINDSIGT

Myndighedernes afgørelser i sagen er truffet efter miljøoplysningslovens §§ 2, stk. 1, 3 og 6, jf. den tidligere offentlighedslovs § 13, stk. 1, nr. 6. 

Miljøoplysningsloven bygger på det principielle synspunkt, at der bør være en særlig vidtgående adgang til aktindsigt. Når der er tale om miljøoplysninger, har undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven derfor et snævrere anvendelsesområde end normalt. 

Den såkaldte generalklausul i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr., 6, som myndighederne har anvendt, er i forvejen tiltænkt et snævert anvendelsesområde, og det er forudsat, at den kun anvendes i begrænset omfang, hvor der er et klart behov for det. 

 

MRSA

  • Stafylokokker er bakterier, der findes udbredt hos mennesker, nogle dyr og i vores omgivelser.
  • MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) er en stafylokok-type, der er modstandsdygtig overfor almindelig stafylokok-penicillin. Der skal derfor bruges specialantibiotika, hvis infektionen skal behandles (hvilket kan kræve indlæggelse).

For få år siden opdagede man en ny type MRSA (MRSA 398), der er anderledes end de tidligere kendte MRSA-typer, idet den findes hos husdyr, især hos svin.

  • Mennesker, der dagligt arbejder i svinebesætninger med MRSA, bliver hyppigt bærere af MRSA.
  • MRSA 398 smitter kun sjældent fra menneske til menneske, men kan dog smitte til f.eks. andre personer i husstanden.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/mrsa