Ministerium bør udlevere navne på medarbejdere

3. juli 2014 | Nyhed

Navne på offentligt ansatte kan som udgangspunkt ikke hemmeligholdes. Heller ikke selv om de ansatte ikke har cheftitler. Det følger af offentlighedsloven og illustreres af en ny udtalelse, hvor Folketingets Ombudsmand skarpt kritiserer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 

I sagen bad en journalist om aktindsigt i navnene på de medarbejdere i ministeriets kontor for puljestyring, der havde behandlet tre bestemte projekter. Journalisten ønskede at kontrollere de ansattes habilitet. Ministeriet afviste at udlevere navnene og henviste bl.a. til, at den såkaldte ”Zornig-sag” havde medført stor mediemæssig fokus på ministeriets administration af puljer, og at en medarbejders navn havde været nævnt i medierne. Det havde ifølge ministeriet skabt en utryghed og usikkerhed, som offentligt ansatte under chefniveau ikke skal tåle. 

Ombudsmanden fastslår i sin udtalelse, at ministeriets beslutning ikke har forsvarligt grundlag i loven. Han lægger bl.a. vægt på, at journalistens anmodning om aktindsigt på ingen måde kan anses for fremsat for at forfølge eller på anden måde genere ministeriets ansatte. 

”En journalist, der søger om aktindsigt for f.eks. at kontrollere, om offentligt ansatte er inhabile, illustrerer i virkeligheden formålet med, at vi har åbenhed i forvaltningen. Nemlig at offentligheden – herunder pressen – kan kontrollere den offentlige forvaltning”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Han henviser til, at det er offentlighedslovens klare og grundlæggende udgangspunkt, at der er adgang til aktindsigt i navnene på ansatte i den offentlige forvaltning. 

Forståelse for offentligt ansatte 

Ombudsmanden skriver samtidig, at han har stor forståelse for, at det kan være en alvorlig belastning for offentligt ansatte uretmæssigt at blive beskyldt for ”urent trav” i offentligheden. 

”Men svaret på det problem er ikke at hemmeligholde identiteten på medarbejdere, der nu engang er ansvarlige eller medansvarlige for den pågældende sag”, siger Jørgen Steen Sørensen. Han peger på, at det i stedet navnlig vil være en ledelsesmæssig opgave for myndigheden at imødegå og korrigere sådanne beskyldninger. 

Ombudsmanden har henstillet til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. 

Se ombudsmandens udtalelse her

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

Aktindsigt i offentligt ansattes navne  

  • Aktindsigt i oplysninger om ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser skal gives efter offentlighedslovens almindelige regler. Det fremgår af § 21, stk. 3, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013).
     
  • Kun i ganske særlige tilfælde, hvor der måtte være et klart behov for at beskytte den enkelte ansatte, vil oplysningen om den pågældendes navn efter en konkret vurdering kunne undtages fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2, og § 33, nr. 5.
     
  • Det følger af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2, og dens forarbejder, at behandlingen af en anmodning om aktindsigt kan afslås, hvis den har til formål at skabe grundlag for retsstridige forhold eller forfølge eller på lignende måde genere myndighedens ansatte eller privatpersoner (chikane). Praksis viser, at der skal meget til, før udlevering af navne kan nægtes.