Ombudsmanden går videre med undersøgelse af meroffentlighed i ministerbetjeningssager

27. februar 2015 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand har netop bedt fire udvalgte ministerier om nærmere oplysninger om aktindsigtssager, hvor den såkaldte ministerbetjeningsregel har været i brug. Ombudsmanden vil se nærmere på de fire ministeriers brug af princippet om meroffentlighed i disse sager.

Samtlige ministerier har over for ombudsmanden redegjort for deres brug i 2014 af ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens § 24, herunder for deres anvendelse af meroffentlighedsprincippet.

Det fremgår af svarene, at ministerierne har brugt ministerbetjeningsreglen i 275 afgørelser i 2014, og at der i 49 af disse er givet meraktindsigt.

”Vi kan ikke udlede noget af tallene endnu, for vi ved ikke, hvad der ligger bag afgørelserne. Det vil vi forsøge at afdække ved at indhente og gennemgå nogle af sagerne. Det overordnede formål er at sikre, at meroffentlighedsprincippet også i ministerbetjeningssager spiller den vigtige rolle, som offentlighedsloven lægger op til”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

De fire ministerier er Finansministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

”Det er naturligt at se nærmere på Justitsministeriet, der er ressortmyndighed for offentlighedsloven. Herudover ønsker vi at undersøge såvel ministerier, der ofte bruger ministerbetjeningsbestemmelsen, som ministerier, der sjældent bruger den. Vi har også lagt vægt på at kigge både på ministerier, der sjældent eller aldrig giver meraktindsigt i ministerbetjeningssager, og ministerier, der ofte gør det”, siger Jørgen Steen Sørensen.

 

Se tidligere nyhed i sagen

  

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

De svar, som ombudsmanden har modtaget fra ministerierne, dækker hele 2014. Svarene er i oversigtsform gengivet nedenfor.

Af oversigten fremgår således antallet af afgørelser, hvor ministeriernes departementer har brugt ministerbetjeningsreglen. Af oversigten fremgår også, i hvor mange af disse afgørelser departementerne alligevel som led i meroffentlighed helt eller delvist har udleveret dokumenter og/eller oplysninger, som departementerne har anset for omfattet af ministerbetjeningsreglen.

 

Ministerium

Ministerbetjening

Meroffentlighed

Beskæftigelsesministeriet

12

4

By, Bolig   og Landdistrikter

0

0

Børn,   Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

8

1

Erhvervs-   og Vækstministeriet

12

3

Finansministeriet

31

0

Forsvarsministeriet

19

3

Fødevare,   Landbrug og Fiskeri

13

0

Justitsministeriet

50

3

Kirkeministeriet

0

0

Klima-,   Energi- og Bygningsministeriet

3

2

Kulturministeriet

9

0

Miljøministeriet

0

0

Skatteministeriet

29

3

Statsministeriet

24

2

Sundhed   og Forebyggelse

20

8

Transportministeriet

9

4

Uddannelses-   og Forskningsministeriet

2

1

Udenrigsministeriet

25

7

Undervisningsministeriet

2

2

Økonomi-   og Indenrigsministeriet

7

6