Ombudsmanden sætter fokus på handicaptilgængeligheden til togstationer

13. februar 2023 | Nyhed

Folketingets Ombudsmand beder Transportministeriet om at redegøre for tilgængeligheden for personer med bevægelseshandicap til en række togstationer.

Ombudsmandens forespørgsel kommer i forlængelse af en tidligere undersøgelse fra 2016, hvor han konkluderede, at der var væsentlige hindringer for personer med bevægelseshandicap på tolv fjern- og regionalstationer. Ved den lejlighed oplyste Transportministeriet bl.a., at der var igangværende elevatorprojekter ved flere stationer.

Ombudsmanden vil gerne vide, om de forskellige projekter er gennemført, og om der er planlagt nye projekter for at lette tilgængeligheden til stationerne.

Ombudsmanden spørger i den forbindelse til forholdene på følgende stationer: Langå, Tinglev, Hedehusene, Glostrup, Børkop, Nørre Alslev, Padborg, Rødekro, Taulov, Viby Sjælland, Ejby og Lunderskov.

Derudover spørger ombudsmanden generelt til informationen om handicaptilgængelighed til togstationer på DSB’s hjemmeside og beder ministeriet redegøre for, hvordan der informeres digitalt om handicaptilgængeligheden til de enkelte togstationer. Det gælder eksempelvis oplysninger om niveaufri adgang, elevatorer, handicaptoiletter og ledelinjer.

Ombudsmanden beder Transportministeriet om at svare inden for otte uger.

Læs ombudsmandens brev til Transportministeriet.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Folketinget har – senest i forbindelse med behandlingen af folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010, der vedrører Folketingets gennemførelse af FN’s Handicapkonvention – bedt Folketingets Ombudsmand om at følge udviklingen i ligebehandlingen af mennesker med handicap ”og evt. meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence.”

Af politisk aftale om infrastrukturplan 2035 fremgår det, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne) er enige om at afsætte en pulje på 650 mio. kr. i perioden fra 2022 til 2035 til at øge tilgængeligheden til stationer i hele landet. Det primære formål med puljen er at gøre togstationer mere tilgængelige for alle mennesker uanset behov og dermed sikre, at rejser kan foretages spontant på tværs af landet. Tilgængelighedsprojekter kan blandt andet omfatte justering af perronhøjder, ledelinjer, niveaufri adgang og elevatorer. Udmøntningen af puljen baseres på et princip om rullende planlægning, så der hvert år besluttes nye projekter i takt med, at disse bliver undersøgt.