Ombudsmanden undersøger forholdene for nyindsatte varetægtsarrestanter

10. februar 2022 | Nyhed

Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet har i 2022 særligt fokus på, hvordan kriminalforsorgen modtager nye varetægtsarrestanter.

For nyindsatte varetægtsarrestanter, der ikke tidligere har været fængslet, er arresten det første møde med kriminalforsorgen.

Ombudsmanden vil derfor besøge en række arrester i løbet af 2022 for at undersøge, hvordan nye varetægtsfængslede bliver vejledt om deres rettigheder og om rammerne for deres ophold i arresten. Der vil også være fokus på, hvordan personalet får de oplysninger, som er nødvendige for, at arresten kan tage hånd om de nytilkomnes sikkerhed og helbred.

”Det er vigtigt, at der i forhold til den enkelte arrestant er de oplysninger til rådighed og gives den hjælp og vejledning, som er nødvendig for at sikre iagttagelsen af deres rettigheder og et ordentlig forløb i forbindelse med en varetægtsfængsling,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. 

Temaet for ombudsmandens tilsyn på voksenområdet i 2022 omfatter varetægtsarrestanter, som kriminalforsorgen modtager i umiddelbar forlængelse af, at politiet har anholdt dem.

Ombudsmanden besøger derfor også en række politikredse for at undersøge, hvordan politiet sikrer, at anholdte kender deres rettigheder, f.eks. retten til at kontakte pårørende og advokat. Ved besøgene er der også fokus på, hvordan politiet formidler relevante oplysninger til kriminalforsorgen af betydning for de varetægtsfængsledes sikkerhed, når de bliver anbragt i arresten.   

Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

Ved afslutningen af tilsynsåret vil ombudsmanden sammenfatte de væsentligste resultater i en temarapport.

 

Flere oplysninger:

Afdelingschef Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

Om undersøgelsen

Ombudsmanden forventer at besøge 10 arresthuse i løbet af 2022, herunder Vestre Fængsel som er Danmarks største arresthus. I forlængelse af besøgene i arresthusene besøger ombudsmanden den eller de politikredse, som arresthuset især modtager varetægtsarrestanter fra. 

Om temaet

Temaet for ombudsmandens tilsyn i 2022 på voksenområdet er kriminalforsorgens modtagelse af nyindsatte varetægtsarrestanter. Der vil være fokus på: 

 • Arresthusenes håndtering af:
  • modtagelsessamtaler og vejledning i øvrigt om rettigheder og retningslinjer mv., herunder tilvejebringelse af oplysninger om akutte eller andre relevante forhold af betydning for anbringelsen og den indsattes sikkerhed
  • screening for psykiatriske forhold
  • information om sundhedsbetjeningen i arresten og tilbud om samtale med læge eller sygeplejerske
  • sikring af indsattes kontakt til pårørende, advokat mv.
  • formidling af relevante oplysninger ved politiets overdragelse af arrestanter
  • formidling af relevante oplysninger til og fra sociale myndigheder mv.
  • Politiets vejledning om og sikring af anholdtes rettigheder og sikkerhed før og ved overdragelsen til kriminalforsorgen.

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Ombudsmandens Tilsynsafdeling foretager hvert år mellem 30 og 40 tilsynsbesøg på voksenområdet sammen med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur. Heraf indgår omkring halvdelen i et årligt tema. Ombudsmandens Børnekontor tager på tilsynsbesøg i institutioner for børn og unge.
 • Hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur temaer for årets tilsynsbesøg.
 • Læs mere om ombudsmandens tilsynsbesøg og temaer