Behov for fortsat fokus på nye varetægtsarrestanter

27. juni 2023 | Nyhed

Ombudsmandens tilsynsafdeling har på voksenområdet gennemført en række tilsyn med fokus på forholdene for nyindsatte varetægtsarrestanter.

Disse mennesker kan være i en usikker og sårbar situation, efter en anholdelse og varetægtsfængsling har vendt op og ned på deres liv. Og der kan blandt andet være en forøget risiko for, at de udfører selvbeskadigende handlinger såsom selvmordsforsøg i de første døgn efter en varetægtsfængsling.

Ombudsmandens besøg i arresterne og hos politiet viser, at kriminalforsorgen og politiet gennemgående har forståelse for varetægtsarrestanters sårbare situation og er opmærksomme på at vejlede dem om deres rettigheder og sørge for deres sikkerhed.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler ombudsmanden dog generelt

 • at kriminalforsorgen sikrer en fortsat opmærksomhed på, at nye indsatte vejledes tilstrækkeligt om deres rettigheder i forbindelse med indsættelsen i arresterne
 • at personalet i arresterne modtager vejledning eller undervisning i, hvordan de afdækker psykiatriske forhold, herunder selvmordstanker, hos nye arrestanter.

Tilsynsbesøgene har også afdækket, at politiet i flere politikredse jævnligt må anbringe en anholdt i detentionen natten over, fordi der på grund af overbelægning i kriminalforsorgen ikke er plads til den anholdte i en arrest – selv om detentionslokaler ikke er egnet til almindelig overnatning.

Ombudsmanden vil som opfølgning på tilsynsbesøgene drøfte sine anbefalinger og de omtalte mere generelle forhold, som undersøgelsen har afdækket, med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigspolitiet.

Læs hele Temarapporten om ombudsmandens tilsyn i 2022

Læs nyhed om temaet for ombudsmandens tilsyn i 2022 på voksenområdet

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Kommitteret i ombudsmandens Tilsynskontor, Morten Engberg, tlf. 33 13 25 12

FAKTA

Undersøgelsen omfattede tilsynsbesøg i otte arrester og otte politikredse:  

 • Vestre Fængsel (modtagelsesafdelingen)
 • Københavns Politi
 • Københavns Vestegns Politi

 • Hillerød Arrest
 • Nordsjællands Politi

 • Odense Arrest
 • Fyns Politi

 • Aarhus Arrest
 • Østjyllands Politi

 • Aalborg Arrest
 • Nordjyllands Politi

 • Esbjerg Arrest
 • Syd- og Sønderjyllands Politi

 • Nykøbing Mors Arrest
 • Holstebro Arrest
 • Midt- og Vestjyllands Politi

Folketingets Ombudsmand gennemfører tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.

Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.

Hvert år vælges et tema for årets tilsynsbesøg.

Læs ombudsmandens tidligere temarapporter

Læs mere om ombudsmandens tilsyn