Ombudsmanden intensiverer tilsyn med døgntilbud for børn og unge

8. oktober 2012 | Nyhed

Efter 1. november 2012 vil flere børn og unge, der bor på døgntilbud, opleve at få besøg fra Folketingets Ombudsmand. Det sker som følge af etableringen af Ombudsmandens Børnekontor.

”Kontrollen med døgntilbud for børn og unge er en vigtig opgave for det nye børnekontor. Netop døgnanbragte børn og unge er i en livssituation, hvor deres rettigheder kan komme under pres. Derfor vil vi fra starten have stort fokus på døgntilbud,” siger chefen for børnekontoret, Bente Mundt. Døgnanbragte børn kan opholde sig på døgninstitutioner, herunder sikrede døgninstitutioner, private opholdssteder og plejefamilier.

Ombudsmandens kommende børnekontor åbner 1. november 2012, og de første tilsynsbesøg er allerede ved at blive planlagt. Børnekontoret vil prioritere tilsynsbesøg på døgntilbud for børn og unge højt, men kan også besøge f.eks. asylcentre, hospitalsafdelinger, skoler og daginstitutioner, hvor børn opholder sig. Hidtil har ombudsmanden besøgt et par døgninstitutioner for børn og unge om året, herunder sikrede institutioner. I 2011 var børn og unge et særligt fokusområde, og antallet af besøg på døgntilbud derfor væsentligt højere.

 

Også private tilbud

Folketingets Ombudsmands klassiske opgave er at kontrollere den offentlige forvaltning. Men det nye børnekontor kan også besøge private institutioner, hvor børn opholder sig, f.eks. private opholdssteder, plejefamilier og privatskoler

”Det giver god mening, at vi både kan besøge offentlige og private døgntilbud for børn og unge. Børns grundlæggende rettigheder er de samme, uanset hvem der har ansvaret for tilbuddet”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

 

For yderligere oplysninger:

Kontorchef Bente Mundt, chef for Ombudsmandens Børnekontor, tlf. 33 13 25 12

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

 

Andre nyheder om Ombudsmandens Børnekontor

Chef for børnekontor udnævnt

Ombudsmandens Børnekontor åbner 1. november

 

 

Fakta-ark

 

Varslede tilsynsbesøg

Ombudsmandens Børnekontors tilsynsbesøg varsles som udgangspunkt over for institutionen og den eller de myndigheder, der fører tilsyn med institutionen. Fordelen ved varslede besøg er bl.a., at besøgsholdet kan få information fra institutionen før besøget, og at de relevante personer – både fra institutionen og tilsynet – er til stede på institutionen på besøgsdagen. Under besøget har børnene og de unge mulighed for at tale med besøgsholdet.

Holdet vil typisk bestå af 2 jurister og børnekontorets særligt børnesagkyndige medarbejder.

 

 

Ombudsmandens inspektioner gennem tiden

Folketingets Ombudsmand har siden etableringen i 1955 foretaget inspektioner af offentlige institutioner. Stort set alle besøg har været rettet mod steder, hvor borgere opholder sig ufrivilligt, som fængsler, arresthuse, bosteder og psykiatriske afdelinger. Herunder også døgntilbud for børn og unge. Fra ombudsmandsinstitutionens etablering i 1955 og frem til 1997 besøgte ombudsmandens inspektionskontor ingen døgntilbud for børn og unge. I årene 1997 til 2012 besøgte ombudsmanden i snit cirka 2 tilbud om året. Året 2011 var dog en undtagelse, fordi den nyetablerede OPCAT-enhed havde valgt børn og unge som særligt fokusområde. I 2012 blev der fulgt op på dette fokusområde.