Departementschefs udtalelser om offentlighedsloven

21. juni 2018 | Nyhed

Departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet har på et internt møde i ministeriet udtalt sig om offentlighed i ministeriets arbejde. Det fremgår af omtale i flere medier.

Folketingets Ombudsmand har modtaget en række henvendelser med opfordring til, at han af egen drift indleder en undersøgelse af disse udtalelser.

Folketingets Retsudvalg har indkaldt økonomi- og indenrigsministeren i samråd om udtalelserne. Ombudsmanden har derfor meddelt dem, der har henvendt sig, at han vil afvente samrådet, før han tager stilling til, om han tager sagen op.

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12     

 

FAKTA

1. Ombudsmanden har mulighed for af egen drift at gennemføre undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Det fremgår af § 17 i lov om Folketingets Ombudsmand:

 ”§ 17. Ombudsmanden kan af egen drift optage en sag til undersøgelse.
Stk. 2. Ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.”

I praksis anvendes bestemmelsen i ombudsmandslovens § 17 til at tage sager eller generelle spørgsmål op af egen drift, hvis de indeholder et principielt aspekt, eller hvis de efter de foreliggende oplysninger kan indeholde grove eller væsentlige fejl. Desuden anvendes bestemmelsen til at gennemføre undersøgelser af områder, der rejser særlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål.

Ombudsmanden foretager løbende en vurdering og prioritering af, hvilke spørgsmål der giver ham grundlag for at indlede en undersøgelse af egen drift. 

2. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget (§ 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand). Derfor kan han heller ikke behandle klager over forhold, som har været bedømt af f.eks. et folketingsudvalg i et samråd.

3. Folketingets Retsudvalg har den 29. maj 2018 indkaldt økonomi- og indenrigsministeren i samråd (Retsudvalget (REU), Alm. del, samrådsspørgsmål AW, 2017-18).

Følgende fremgår af samrådsspørgsmålet:

”Vil ministeren redegøre for, om ministeren bifalder, at ansatte i Økonomi- og Indenrigsministeriet instrueres i at tilrettelægge ministeriets arbejde på en måde, så der ikke er adgang til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven, og vil ministeren ligeledes redegøre nærmere for ministeriets foranstaltninger for at udelukke offentligheden fra indsigt i ministeriets arbejde i overensstemmelse med ministeriets instruktioner til de ansatte, jf. Politikens artikler den 28. maj 2018.”