Ombudsmandens Børnekontor fokuserer i 2021 på børn og unge i sikrede døgninstitutioner

18. januar 2021 | Nyhed

Børn og unge i sikrede døgninstitutioner er underlagt et strengt regime. Derfor har ombudsmanden valgt at fokusere på disse børn og unge på sine tilsynsbesøg i 2021.

Efter lovgivningen kan der anvendes mere vidtgående indgreb over for børn og unge på sikrede døgninstitutioner og særlig sikrede afdelinger end over for børn og unge anbragt på andre typer af døgninstitutioner og opholdssteder.

Yderdøre og vinduer er normalt låst, og børnene og de unge kan f.eks. blive anbragt i isolation, blive kropsvisiteret før og efter besøg, og deres adgang til ekstern kommunikation er begrænset.

”Ved ophold på sikrede døgninstitutioner er der mulighed for indgribende foranstaltninger over for børnene og de unge. Derfor har vi valgt at se nærmere på disse institutioner i år”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, om baggrunden for valget af tema for børnekontorets tilsynsbesøg i 2021.

Det overordnede formål med tilsynsbesøgene er at kontrollere, om børnene og de unge bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret.

Derudover vil ombudsmanden se på, om institutionerne i fornødent omfang har fulgt op på eventuelle anbefalinger fra børnekontorets seneste tilsynsbesøg. Endelig er formålet at indsamle viden om anvendelsen af en række nye regler om forskellige indgreb, der er blevet indført, siden børnekontoret sidst besøgte institutionerne.

Yderligere oplysninger:

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12 

FAKTA

Børn og unge i sikrede døgninstitutioner

Der kan være flere grunde til, at et barn eller en ung anbringes i en sikret døgninstitution. Anbringelsen kan ske med henblik på observation, behandling eller for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre. Opholdet kan også træde i stedet for en varetægtsfængsling eller være led i afsoning af en dom.

Tidligere besøg på sikrede døgninstitutioner

I 2017 besøgte børnekontoret 6 sikrede døgninstitutioner som led i temaet ”Unge i sikrede døgninstitutioner, arrester og fængsler”. Resultaterne af temabesøgene er offentliggjort i temarapporten for 2017.

Nye regler i voksenansvarsloven

Den 1. januar 2019 trådte en række nye regler i voksenansvarsloven i kraft, der gælder for sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, bl.a.:

 • Obligatorisk skriftlig husorden, herunder mulighed for at fastsætte passende reaktioner for overtrædelse af reglerne i en husorden og i visse tilfælde anvende magt for at bringe overtrædelsen af husordenen til ophør.
 • Nedsættelse eller fratagelse af lommepenge.
 • Nye beføjelser ved undersøgelse af et barn eller en ungs person.
 • TV-overvågning af indendørs fællesarealer.
 • Mulighed for at anvende døralarmer ved indgangen til værelserne.

Tema for Børnekontorets tilsynsbesøg i 2021

Temaet på børneområdet i 2021 er børn og unge i sikrede døgninstitutioner. Der vil være fokus på:

 • Fysisk magtanvendelse
 • Isolation
 • Husordener og øvrige forhold, herunder undersøgelse af person og opholdsrum samt rusmiddeltest
 • Undervisningen i interne skoler

Generelt om ombudsmandens tilsynsbesøg

 • Folketingets Ombudsmand foretager regelmæssige tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmandens Børnekontor foretager tilsynsbesøg på børneområdet.
 • Hvert år udpeges et tema for årets tilsynsbesøg på både børneområdet og voksenområdet. 
 • Der udarbejdes hvert år en rapport, hvor ombudsmanden sammenfatter og formidler de væsentligste resultater af årets temabesøg.
 • Ombudsmanden offentliggør løbende, hvilke institutioner mv. han har besøgt, ligesom han offentliggør de afsluttende breve til institutionerne.
 • Læs mere om ombudsmandens tilsynsbesøg.