Vidtgående ytringsfrihed for offentligt ansatte ved besparelser

20. maj 2010 | Nyhed

For nylig rettede ombudsmanden henvendelse til Odder Kommune på grund af en artikel bragt på Folkeskolen.dk. Af artiklen fremgik det at Odder Kommune havde skrevet til lederne i kommunen at de ikke måtte udtale sig imod planlagte besparelser i kommunen. Det gjaldt også når de udtalte sig som privatpersoner.

På baggrund af Odder Kommunes svar besluttede ombudsmanden at tage sagen op til undersøgelse af egen drift. Ombudsmanden er i sin afsluttende udtalelse enig med Odder Kommune i at ordlyden i kommunens instruks til lederne er beklagelig. Ombudsmanden er også enig med kommunen i at det er beklageligt at instruksen har kunnet læses som en instruks med det formål at indskrænke ytringsfriheden for lederne i kommunen.

”Mange offentlige myndigheder står i den kommende tid over for at skulle tage stilling til besparelser. Det er derfor vigtigt at understrege at offentligt ansatte i den sammenhæng har en betydelig frihed til offentligt at fremsætte udtalelser der er kritiske over for den myndighed hvor de er ansat, hvis de gør det klart at de udtaler sig i eget navn. Det gælder også ansatte med ledelsesansvar når de ikke er centralt placeret tæt på beslutningsprocessen”, udtaler ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen.

Odder Kommune har over for sine ansatte beklaget instruksen og betonet at kommunen respekterer de ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmandens udtalelse i sagen bygger bl.a. på Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Vejledningen kan læses her.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil 40 43 45 43 eller hos kontorchef Morten Engberg på tlf. 33 13 25 12.


Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.