Ombudsmand: Aktindsigt i CIA-sag skal vurderes igen

19. marts 2010 | Nyhed

Den såkaldte CIA-arbejdsgruppe der har undersøgt de påståede CIA-flyvninger i dansk luftrum, kan ikke betragtes som en selvstændig myndighed. Det fastslår Folketingets Ombudsmand i dag i en udtalelse. Ombudsmanden beder derfor Udenrigsministeriet om at se på tre journalisters anmodninger om aktindsigt endnu en gang.

 

DR1 bragte den 30. januar 2008 et dokumentarprogram med titlen ”CIA’s danske forbindelse”. Programmet søgte at dokumentere at den amerikanske efterretningstjeneste havde brugt dansk luftrum til hemmelige fangetransporter.

 

Umiddelbart efter tv-udsendelsen nedsatte den danske regering en arbejdsgruppe – den såkaldte CIA-arbejdsgruppe – der skulle gennemgå oplysninger om de påståede CIA-flyvninger i dansk luftrum.

 

CIA-arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for danske myndigheder, herunder Grønland og Færøerne. Arbejdsgruppen udarbejdede en redegørelse der blev offentliggjort den 23. oktober 2008.

 

Tre journalister bad efterfølgende Udenrigsministeriet om aktindsigt i dokumenter der var udvekslet mellem arbejdsgruppens medlemmer. Journalisterne fik afslag med henvisning til at arbejdsgruppen var en selvstændig myndighed, og at brevvekslingen i arbejdsgruppen derfor var intern.

 

Ombudsmanden har undersøgt de tre klager samlet i relation til spørgsmålet om hvorvidt CIA-arbejdsgruppen kan anses for en selvstændig myndighed.

”Jeg mener ikke at CIA-arbejdsgruppen kan anses for en selvstændig myndighed”, siger ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. 

 

Ombudsmanden har blandt andet lagt vægt på at arbejdsgruppen ikke havde en tilstrækkelig uafhængig og selvstændig ledelse.

 

”Jeg har dog ikke med min udtalelse taget stilling til om journalisterne skal have aktindsigt i dokumenterne, blot at afslagene ikke kan meddeles med henvisning til at der er tale om interne arbejdsdokumenter”, tilføjer Hans Gammeltoft-Hansen.

 

En af journalisterne havde tillige bedt om aktindsigt i Udenrigsministeriets egne akter om kontakten til USA. Udenrigsministeriet undtog oplysninger fra aktindsigt med henvisning til at det var nødvendigt at hemmeligholde disse ud fra væsentlige udenrigspolitiske interesser. I oktober 2008 udsendte Grønlands Hjemmestyre imidlertid en pressemeddelelse hvoraf der fremgik oplysninger om Udenrigsministeriets kontakt til USA.

 

”Man kan ikke hemmeligholde noget der ikke længere er hemmeligt, f.eks. fordi det er offentliggjort i en pressemeddelelse”, siger Hans Gammeltoft-Hansen. ”Jeg har derfor bedt Udenrigsministeriet om også at se på dette afslag på aktindsigt igen.”

 

Læs ombudsmandens udtalelse her

 

Yderligere oplysninger kan fås hos ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen på mobil nr. 40 43 45 43. 

 

FAKTA 

Ifølge offentlighedslovens § 7 kan en myndigheds interne arbejdsdokumenter undtages fra aktindsigt. Praksis for hvornår en tværministeriel arbejdsgruppe er en myndighed i § 7’s forstand er bl.a. beskrevet i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 524 ff. Vigtige kriterier for hvornår der er tale om en selvstændig myndighed er blandt andet om myndighedens arbejdsopgave har selvstændig karakter, og om arbejdsopgaven er undergivet andre myndigheders instruktionsbeføjelse.

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden omkring 4000 klager fra borgere der mener at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske hospitaler. Cirka 85 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.