Tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Bornholm den 4. september 2023

30.11.2023 | Sag nr. 23/02371

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.