Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg, den 21. og 22. marts 2023

17.11.2023 | Sag nr. 23/00447

Læs det afsluttende brev om tilsynet ved at klikke på PDF-linket.