Find ombudsmandens sager på Internettet

Beretningssagerne til og med FOB 1979 er ikke offentligt tilgængelige i digital form.

Hvis du ønsker en (autentisk) pdf-kopi af en beretningssag fra før 2009, må du indscanne den fra pågældende årsberetning i bogform. De fleste myndigheder – herunder alle centrale statslige myndigheder – har igennem årene modtaget ét eller flere gratis eksemplarer af den trykte beretning. Hvis du imidlertid ikke har adgang til beretningen i styrelsen, vil du kunne låne den, først og fremmest på Det Administrative Bibliotek (http://dab.dk/).

Beretningssager fra årene 1980 – 1988 findes på ombudsmandens hjemmeside i pdf-format.

Eksempelvis findes sagen i FOB 1980, s. 91, ved i søgefeltet at indtaste ”80.91” (citationstegnene skal medtages i søgningen). Pdf-filer i sagerne fra 1980-88 er ikke en affotografering af bogudgaven, men en OCR-scanning af teksten (optisk tegngenkendelse), og formatet (herunder opsætning sideombrydninger) er derfor ikke som i den trykte beretning.

Beretningssager fra årene 1989 og frem er indlagt i Retsinformation – i det særlige Retsinformations-format, som ikke svarer til den originale beretningssag. Opsætningen er forskellig, og der er ingen sideombrydning, og man kan derfor ikke henvise til en side i et retsinformationsdokument. Ombudsmandsudtalelser i Retsinformation kan fremsøges her: https://www.retsinformation.dk/documents?dt=300&dt=310&dt=320&dt=330&dt=340&dt=350

Beretningssager fra årene 1989 - 2003 findes også på www.ombudsmanden.dk; på hjemmesiden findes et resumé af sagen og et link direkte til beretningsdokumentet i Retsinformation (se om formatet pkt. 2.3 ovenfor). Søgning foretages som beskrevet ovenfor under pkt. 2.2.

Beretningssagerne fra 2004 - 2008 findes også på www.ombudsmanden.dk; på hjemmesiden findes et resumé af sagen og et link direkte til beretningsdokumentet i Retsinformation (se om formatet pkt. 2.3 ovenfor) samt en udgave af beretningsdokumentet i pdf-format. Siderne i pdf-udgaven svarer ikke til siderne i den trykte beretning, der indeholder den officielle version. Søgning foretages som beskrevet ovenfor under pkt. 2.2.

Fra 2009 og frem findes beretningssagerne ikke i en trykt (bog)udgave. Ud over (direkte) i Retsinformation findes beretningssagerne på www.ombudsmanden.dk; på hjemmesiden findes et resumé af sagen og et link direkte til beretningsdokumentet i Retsinformation (se om formatet pkt. 2.3 ovenfor) samt en udgave af beretningsdokumentet i pdf-format, som fra 2009 og frem er den officielle version. Søgning foretages som beskrevet ovenfor under pkt. 2.2.

Når der ovenfor i pkt. 2.1. – 2.6 tales om ”beretningssager fra” et bestemt år, er der i alle tilfælde tale om det år, hvor sagen er afsluttet med ombudsmandens udtalelse. Det kan være et senere år end det år, hvor sagen er oprettet (oprettelsesåret fremgår af sagens j.nr, jf. ovenfor pkt. 1.1).

Ud over beretningssagerne er der i nyere tid i forbindelse med en nyhed på www.ombudsmanden.dk i enkelte tilfælde offentliggjort breve fra ombudsmanden i sager, som ikke er beretningssager. 

Udtalelser om forhold i offentligheds- og/eller miljøoplysningsloven, der ikke er beretningssager, offentliggøres kun på Offentlighedsportalen. Dette gælder for sager fra 2013 og fremefter. Der kan afgrænses til Folketingets Ombudsmands udtalelser på  https://www.offentlighedsportalen.dk/soeg