På denne side kan man læse sager af generel interesse, som ombudsmanden har afsluttet på skatteområdet.

 

Åbnet

Afsluttet

Type

Emne

Mere

30. april 2019

19. august 2019

Egen drift-sag

Delvis eftergivelse af gæld

Resultat af ombudsmandens behandling

20. september 2017

25. juni 2019

Klagesag

Fastsættelse af den skattemæssige værdi af fri bil

Udtalelse

11. januar 2019

14. juni 2019

Egen drift-sag

Administrationen af Skattestyrelsens Facebook-profil

Resultat af ombudsmandens behandling

14. februar 2019

11. juni 2019

Egen drift-sag

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Udtalelse

1. marts 2019

7. juni 2019

Egen drift-sag

Gældsstyrelsens inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Resultat af ombudsmandens behandling

13. juli 2017

16. maj 2019

Egen drift-sag

SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto

Udtalelse

14. februar 2017

30. april 2019

Klagesag

Retsvirkningen af en afgørelse om gældsnedsættelse kunne ikke betinges af, at parten accepterede afgørelsen

Udtalelse

2. november 2016

6. marts 2019

Egen drift-sag

SKATs modregning i børne- og ungeydelse

Udtalelse

20. december 2018

5. februar 2019

Egen drift-sag

Gældsstyrelsens vejledning om klagemuligheder til bidragsberettiget i sag om inddrivelse af ægtefællebidrag

Resultatet af ombudsmandens behandling

21. september 2018

27. januar 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Skattestyrelsens udsendelse af agterskrivelse i sager med flere parter

Udtalelse

27. marts 2018

23. januar 2019

Generel egen drift-undersøgelse

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse

24. maj 2017

11. januar 2019

Klagesag

Manglende hjemmel til bindende svar

Udtalelse

8. februar 2018

21. december 2018

Egen drift-sag

Opkrævning af ejendomsværdiskat

Udtalelse

5. juli 2018

26. november 2018

Egen drift-sag

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Udtalelse

7.marts 2018

23. november 2018

Egen drift-sag

Anvendelse af lokalplan ved ejendomsvurdering

Resultatet af ombudsmandens behandling

12. april 2018

7. november 2018

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt – opfølgning

Udtalelse

4. maj 2018

1. november 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT

Udtalelse

6. april 2018

22. oktober 2018

Klagesag

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid og underretninger

Udtalelse

8. marts 2017

22. oktober 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Panama Papers - SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven

Udtalelse

29. januar 2018

16. oktober 2018

Klagesag

Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse

18. februar 2018

12. oktober 2018

Klagesag

Fradrag for driftsudgifter ved skønsmæssig ansættelse

Udtalelse

10. februar 2017

5. oktober 2018

Egen drift-sag

SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Udtalelse

24. august 2017

5. juli 2018

Klagesag

Skatteankestyrelsens afvisning af klager over årsopgørelser som for sent indgivet

Resultatet af ombudsmandens behandling

9. maj 2016

5. juli 2018

Egen drift-sag

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Udtalelse

10. april 2018

13. juni 2018

Egen drift-sag

Forsinket præcisering af afsnittet om koncerninterne overdragelser af biler i SKATs juridiske vejledning

Udtalelse

10. marts 2017

19. maj 2018

Egen drift-sag

Mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og utilstrækkelig vejledning på hjemmeside

Udtalelse

10. april 2017

4. maj 2018

Egen drift-sag

SKATs Kundecenters opgaver mv.

Udtalelse

29. juni 2017

27. marts 2018

Egen drift-sag

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af
retsmøde

Udtalelse

20. februar 2017

21. marts 2018

Generel egen drift-undersøgelse

Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten

 Udtalelse

5. juni 2017

9. februar 2018

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Udtalelse

9. marts 2017

20. december 2017

Egen drift-sag

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Udtalelse

28. juni 2016

17. november 2017

Klagesag

Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat

Udtalelse

10. oktober 2016

18. maj 2017

Klagesag

SKATs gentagne kontroller af to hovedaktionærer

Udtalelse

18. august 2016

13. marts 2017

Klagesag

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år.

Udtalelse