På denne side kan man læse sager af generel interesse, som ombudsmanden har afsluttet på skatteområdet.

 

Åbnet

Afsluttet

Type

Emne

Mere

9. maj 2016

5. juli 2018

Egen drift-sag

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Udtalelse

10. april 2018

13. juni 2018

Egen drift-sag

Forsinket præcisering af afsnittet om koncerninterne overdragelser af biler i SKATs juridiske vejledning

Udtalelse

3. april 2018

14. juni 2018

Klagesag

Afslag på ansøgning om omkostningsgodtgørelse

Udtalelse

10. marts 2017

19. maj 2018

Egen drift-sag

Mangelfuld journalisering af ansøgninger om udbytterefusion og utilstrækkelig vejledning på hjemmeside

Udtalelse

10. april 2017

4. maj 2018

Egen drift-sag

SKATs Kundecenters opgaver mv.

Udtalelse

29. juni 2017

27. marts 2018

Egen drift-sag

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af
retsmøde

Udtalelse

20. februar 2017

21. marts 2018

Egen drift-projekt

Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten

 Udtalelse

5. juni 2017

9. februar 2018

Egen drift-sag

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Udtalelse

9. marts 2017

20. december 2017

Egen drift-sag

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Udtalelse

28. juni 2016

17. november 2017

Klagesag

Krav om sikkerhedsstillelse for fraflytterskat

Udtalelse

10. oktober 2016

18. maj 2017

Klagesag

SKATs gentagne kontroller af to hovedaktionærer

Udtalelse

18. august 2016

13. marts 2017

Klagesag

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år.

Udtalelse