Område 1 Offentlighedssager

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Kristine Holst Hedegaard
Souschef Stephan Damgaard

Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen
Specialkonsulent Uffe Habekost Sørensen

Fuldmægtig Dennis Sørensen
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Rune Werner Christensen 
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Karen Fowler Lund

Område 2 Sociale sager

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Karsten Loiborg

Souschef Linette Granau Winther
Souschef Stine Marum

Chefkonsulent Bente Mundt

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen

Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Lina Funda Phillips
Fuldmægtig Mai Gori
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen

Studentermedhjælper Bjørg Boye Gudbrand
Studentermedhjælper Jacob Degnbol

Tilsynsafdelingen

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Kriminalforsorgens pensioner
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Morten Engberg

Souschef Erik Dorph Sørensen
Souschef Louise Marie Jespersen

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Ulla Frederiksen

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Emilie Egevang
Studentermedhjælper Oskar Stangegård Christensen

Børnekontoret

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Skoler, herunder privatskoler
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger
 • Daginstitutioner

Børnekontoret behandler især konkrete
sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieret (samvær mv., bidrag og adoption)
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Christina Ladefoged

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Fuldmægtig Christine Hagelund Petersen
Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Marie Helqvist
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting


Studentermedhjælper Ida Alberte Chur Rasmussen
Studentermedhjælper Morten Pilgaard Pedersen

Område 5 Person- og erhvervsret mv.

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen eksk. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Jacob Gaardhøje

Souschef Adam Abdel Khalik
Souschef Rasmus Krogh Pedersen

Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Lucienne Josephine Lokjær Bak
Fuldmægtig Marte Volckmar Kaasa
Fuldmægtig Nanna Flindt
Fuldmægtig Sverre Kjeldgaard Johansen
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælp Ditte Hector Degner

Skattekontoret

Centrale arbejdsopgaver

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder arbejdsskadesager

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen
Souschef Pi Lundbøl Stick

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Monrad
Specialkonsulent Helle Sidenius

Fuldmægtig Anne Djurhuus
Fuldmægtig Marianne Halkjær Ebbesen
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Marta Warburg
Fuldmægtig Martin Dyhl-Polk

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Område 7

Centrale arbejdsopgaver

 • Markeds- og forbrugerforhold, selskaber mv.
 • Valg, personregistrering, våben, pas, procesbevillinger mv.
 • Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
 • Offentlig personaleret
 • Politi og straffesager
 • Uddannelse og forskning
 • Kirke og kultur

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Camilla Bang

Specialkonsulent Kristian Gyde Poulsen

Fuldmægtig Anna Helene Stamhus Thommesen
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Morten Juul Gjermundbo
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælper Anna Grevelund Kiil