Område 1 Offentlighedssager og egen drift-projekter

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
 • Markeds- og forbrugerforhold, selskaber mv.
 • Valg, personregistrering, våben, pas, procesbevillinger mv.
 • Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
 • Uddannelse og forskning
 • Kirke og kultur
 • Egen drift-projekter
 • Særlige faglige opgaver

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Kristine Holst Hedegaard

Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand
Specialkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen
Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Fuldmægtig Anna Helene Stamhus Thommesen
Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Marta Warburg
Fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælp Emma Brøndal Grünfeld

Område 2 Sociale sager

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret
 • Offentlig personaleret

Medarbejdere

Områdechef Karsten Loiborg

Souschef Camilla Bang
Souschef Pi Lundbøl Stick

Chefkonsulent Bente Mundt

Fuldmægtig Dennis Toft Sørensen
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Mai Gori
Fuldmægtig Marie Helqvist
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Pernille Helsted

Studentermedhjælper Frederik Sindberg Walther
Studentermedhjælper Sara Lysemose Sørensen

Tilsynsafdelingen

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Kriminalforsorgens pensioner
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Politi og straffesager
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Morten Engberg

Souschef Erik Dorph Sørensen
Souschef Stine Marum

Fuldmægtig Anne Hveisel Djurhuus
Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Katrine Rosenkrantz de Lasson
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen

Overassistent Jeanette Hansen

Studentermedhjælp Signe Worsøe Larsen
Studentermedhjælper Trine Ravnholt

Børnekontoret

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Skoler, herunder privatskoler
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger
 • Daginstitutioner

Børnekontoret behandler især konkrete
sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieret (samvær mv., bidrag og adoption)
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Mette Ravn Jacobsen

Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Fuldmægtig Peter Kersting
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen
Fuldmægtig Signe Berg
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Morten Pilgaard Pedersen
Studentermedhjælper Yusrah Asgar

Område 5 Person- og erhvervsret mv.

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen eksk. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Karina Sanderhoff
Souschef Vibeke Lundmark

Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Christine Hagelund Petersen
Fuldmægtig Morten Juul Gjermundbo
Fuldmægtig Sverre Kjeldgaard Johansen
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Cecilie Rahbek
Studentermedhjælper Mads Whitta-Jacobsen

Område 5 Sprog- og servicecenter

Centrale arbejdsområder

 • Produktionstal
 • Oversættelse
 • Korrektur
 • Bekræftelsesbreve og andre mindre sagsekspeditioner
 • Orienteringssager
 • Kontakt til eksterne oversættere

Medarbejdere

Souschef Vibeke Lundmark

Kontorfuldmægtig Gurli Søndergaard
Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen
Kontorfuldmægtig Marianne Anora Kramath Jensen

Skattekontoret

Centrale arbejdsopgaver

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Egen drift-projekter
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Inge Birgitte Møberg
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Monrad
Specialkonsulent Uffe Habekost Sørensen
Specialkonsulent Ulla Frederiksen

Fuldmægtig Marianne Halkjær Ebbesen
Fuldmægtig Marte Volckmar Kaasa
Fuldmægtig Martin Dyhl-Kristoffersen

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Studentermedhjælper Jimmi Hilkøb