Studie- og arbejdsforløb mv.

  • Henrik Bloch Andersen er født den 26. september 1955
  • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1979
  • Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand 1979 – 83
  • Fuldmægtig i Justitsministeriet 1983 – 1990
  • Kontorchef i Justitsministeriet (Flygtningenævnets sekretariat) 1990 – 92
  • Underdirektør og kontorchef i Civilretsdirektoratet 1992 – 93
  • Dommer i Københavns Byret 1993 – 99
  • Dommer i Østre Landsret 1999 –

 


Øvrige hverv

 • Procesbevillingsnævnet 2007 – 11
 • Næstformand i Flygtningenævnet 1993 – 2014
 • Formand for Flygtningenævnet 2014 –
 • Formand for Fodboldens Appelinstans 2010 –
 • Sætteombudsmand 2012 –
 • Redaktionelt arbejde 2008 –