Nr.

Dato

Institution

1. 8. januar 2020 Politigårdens Fængsel
2. 9. januar 2020 Bostedet Kysten, Nysted
3. 17. januar 2020

Botilbuddet Granhøjen, Holbæk

4. 22. og 23. januar 2020 

Botilbuddet Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby