Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2020

Nr.

Dato

Institution

1. 8. januar 2020 Politigårdens Fængsel
2. 9. januar 2020 Bostedet Kysten, Nysted
3. 17. januar 2020

Botilbuddet Granhøjen, Holbæk

4. 22. og 23. januar 2020 

Botilbuddet Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby

5. 6. februar 2020

Startskuddet, Mern

6. 19. og 20. februar 2020

Kofoedsminde, Rødby

7. 25. februar 2020

Særforanstaltningen Lindegården, Odense

8. 26. februar 2020

Odense Psykiatrisk Afdeling

9. 26. og 27. februar 2020

Specialcenter Syddanmark

10. 6. marts 2020

Ørum Bo- og aktivitetscenter