Nr. Dato Institution
1. 22. januar 2018 Psykiatrisk Center Glostrup
2. 25. januar 2018 Psykiatrisk Center Amager
3. 29. januar 2018 Kofoedsminde
4. 8. februar 2018 Psykiatrisk Center Ballerup
5. 16. februar 2018 Køge Arrest
6. 20. og 21. februar 2018 Herstedvester Fængsel
7. 23. februar 2018 Specialcenter Vest (Korsør) / Halsebyvænge
8. 5. marts 2018 Kalundborg Arrest
9. 14. marts 2018 Holstebro Arrest
10. 15.  marts 2018 Viborg Retspsykiatri
 11.  21. marts 2018  Center Bakkehuset
12. 22. marts 2018 Sdr. Omme Fængsel
13. 5. april 2018 Københavns Fængsler
14. 10. april 2018 Kragskovhede
15. 11. april 2018 Ringkøbing Arrest
16.  17. april 2018 Esbjerg Arrest
17. 18. april 2018 Esbjerg detention
18. 24. april 2018 Helsingør Arrest
19.  25. april 2018 Helsingør detention
20. 8. maj 2018 Otterup Specialcenter
21. 9. maj 2018 Odense Arrest
22. 14. og 15. maj 2018 Nyborg Fængsel
23. 17. maj 2018 Fonden Station Vest
24. 18. maj 2018 Botilbud på Tværs