Temaer

Hvert år er der et eller flere temaer for årets tilsyn.

I 2017 har ombudsmandens tilsyn på institutioner for voksne særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud.

Temabesøgene har to hovedspor: At se på, om sikkerheden for borgerne på botilbuddene er i orden. Og at se på, om der er problemer i samarbejdet mellem botilbuddene og de psykiatriske afdelinger.

På børneområdet er der i 2017 fokus på trivslen hos unge i fængsler og på sikrede institutioner.

Læs mere

Andre typer tilsynsbesøg

Udsendelser

Ombudsmanden har fået til opgave at observere, hvordan det foregår, når politiet eskorterer udenlandske borgere ud af Danmark, efter at de er blevet udvist. I nogle tilfælde følger en medarbejder fra ombudsmanden med på en del af eller hele rejsen som observatør.

Læs mere

Ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmanden har til opgave at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. Opgaven løses bl.a. ved tilsynsbesøg i offentlige anlæg og bygninger, hvor målet er at sikre inklusion af fysisk handicappede – det vil sige, at handicappede borgere har adgang til offentlige faciliteter på lige fod med andre.

Læs mere