Temaer

Hvert år er der et eller flere temaer for årets tilsyn.

I 2019 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særlig fokus på den form for isolationsfængsling, der kaldes strafcelle.

I 2019 vil Børnekontoret fokusere på socialt anbragte mindre børn, og navnligt se nærmere på magtanvendelse, undervisning og børnenes kontakt til pårørende.

 

Læs mere

Andre typer tilsynsbesøg

Udsendelser

Ombudsmanden har fået til opgave at observere, hvordan det foregår, når politiet eskorterer udenlandske borgere ud af Danmark, efter at de er blevet udvist. I nogle tilfælde følger en medarbejder fra ombudsmanden med på en del af eller hele rejsen som observatør.

Læs mere

Ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmanden har til opgave at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. Opgaven løses bl.a. ved tilsynsbesøg i offentlige anlæg og bygninger, hvor målet er at sikre inklusion af fysisk handicappede – det vil sige, at handicappede borgere har adgang til offentlige faciliteter på lige fod med andre.

Læs mere