Vi forsøger i mange tilfælde at hjælpe borgeren videre, selv om vi ikke indleder en egentlig undersøgelse i sagen.  Se nedenfor.

Vi sender ofte klager videre til den relevante myndighed, så den kan svare borgeren. For eksempel hvis myndigheden i første omgang bør uddybe begrundelsen for sin afgørelse over for borgeren, eller hvis klagen indeholder synspunkter, som myndigheden endnu ikke har taget stilling til.

Vi kan også sende klagen videre til en overordnet myndighed, som endnu ikke har taget stilling til klagen, for eksempel Ankestyrelsen.

Ved klager over myndigheders sagsbehandlingstid vælger vi i nogle tilfælde at sende klagen videre til den myndighed, der klages over, som en rykker fra borgeren.

Hvis vi sender klagen til myndigheden, afsluttes sagen hos os. I nogle tilfælde beder vi dog myndigheden om at underrette os om svaret til borgeren. Men vi foretager os normalt ikke mere i sagen, medmindre borgeren klager til os igen.  

Hvis borgeren, efter myndighedens nye svar, fortsat gerne vil klage over myndighedens (oprindelige) afgørelse eller sagsbehandling, skal borgeren sende en ny klage til ombudsmanden.  Borgeren skal selv være opmærksom på, at fristen for at klage til ombudsmanden ikke udløber i mellemtiden.