Organisationsdiagram

 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen

Direktør Louise Vadheim Guldberg

Vicedirektør Kaj Larsen

Administrationschef Christian Ørslykke Møller

International Sektion

Ledelsessekretariat 

Kommitteret Jens Møller

ADMINISTRATIV AFDELING

  

JURIDISK AFDELING

HR-Udvikling

      

Område 1 — offentlighedssager og egen drift-projekter

Information og Kommunikation 

 

Område 2 — sociale sager

IT

 

Tilsynsafdelingen

Journal

 

Børnekontoret

Service

 

Område 5 — person- og erhvervsret mv.
Sprog- og Servicecenteret

Økonomi og Personaleadministration

 

 

Skattekontoret

 

Medarbejdere og centrale arbejdsområder i Administrativ Afdeling

 

Medarbejdere og centrale arbejdsområder i Juridisk Afdeling

 
Opdateret 1. august 2017