Ombudsmand, cand.jur. Jørgen Steen Sørensen

Ombudsmand Jørgen Steen SørensenFødt 21. april 1965

Studie- og arbejdsforløb mv.

 • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1990
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet  1990-92 og
  1994-98
 • Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand
  1992-94
 • Studieophold ved universitetet i Montpellier 1998
 • Kontorchef i Justitsministeriet (Lovafdelingen)
  1998-2001
 • Kst. dommer i Østre Landsret 2001-2002
 • Afdelingschef i Justitsministeriet (Lovafdelingen)
  2002-2004 og 2005-2007
 • Arbejdsophold i Home Office og Cabinet Office, London, 2004-2005
 • Rigsadvokat 2007-2012
 • Sideløbende med ansættelse i Justitsministeriet bl.a. ekstern lektor i forfatningsret og retsfilosofi (Københavns Universitet), anklager i Københavns Politi og hos Statsadvokaten for København og rådgiver for Danida i forbindelse med opbygning af
  demokratiske institutioner i den 3. verden, navnlig Uganda.
 • Forligsmand 2010-2012
 • Folketingets Ombudsmand 2012-

Aktuelle bierhverv

 • Adjungeret professor i jura (Aarhus Universitet)
 • Dansk repræsentant i The European Commission for Democracy
  through Law (Venedig-Kommissionen) under Europarådet
 • Næstformand for Juridisk Forening i København
 • Medlem af Styrelsen for De Nordiske Juristmøder
 • Medlem af redaktionskomiteen for Juristen


Publikationer

En række artikler i juridiske tidsskrifter om bl.a. forfatnings- og forvaltningsretlige,
menneskeretlige og strafferetlige spørgsmål. Medforfatter til diverse lovkommentarer.