Ledige stillinger

Der er pt. ingen ledige stillinger.


Næste erhvervspraktik er i foråret 2018

Klik her for at læse folderen Information om dine rettigheder – når du søger job hos ombudsmanden

Klik her for at læse folderen Sådan behandler vi persondata om dig 

Klik her for at abonnere på information om ledige stillinger hos Folketingets Ombudsmand 

  

Ombudsmanden skal kontrol­lere statslige og kommunale myndigheder og andre offent­lige forvaltningsmyndigheder. Han behandler klager over forvaltningsmyndighedernes af­gørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herud­over kan han tage principielle sager op på eget initiativ. Endelig inspicerer ombuds­manden fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.