Love og regler

Ombudsmandens opgave er at kontrollere, om de danske forvaltningsmyndigheder overholder love og regler.

En lov er ikke bare lovens tekst. Rundt om loven er en række oplysninger, som er vigtige for at kunne bruge loven, for eksempel:

  • Hvad var tankerne bag loven, da den blev formuleret (lovens forarbejder)?
  • Hvordan har domstolene fortolket loven?
  • Er der internationale regler på området?

Derudover er der en række regler eller principper, som ikke er gjort til lov, men som myndighederne skal kende og følge.

Ombudsmanden undersøger, om myndigheden har

  • inddraget de relevante love og regler og fortolket dem rigtigt
  • fulgt regler, der ikke fremgår af love, for hvordan offentlige myndigheder skal behandle borgerne – for eksempel retsgrundsætninger 
  • givet borgeren en behandling, som stemmer overens med god forvaltningsskik
  • forholdt sig korrekt til internationale domme og regler, hvis det er relevant