At afvise klagen, fordi vi vælger ikke at gå ind i sagen

Efter at have læst en klage kan vi vælge at stoppe behandlingen. At afvise klagen. Også selv om vi måske kunne have behandlet sagen færdig og afsluttet den med en udtalelse. Muligheden for at vælge klager fra følger af ombudsmandslovens § 16. Den primære årsag er, at vi skal bruge ressourcerne så fornuftigt som muligt. 

I omkring hver sjette sag vælger ombudsmanden ikke at behandle klagen.

Når vi vælger ikke at gå ind i en sag, kan det være af en eller flere af disse grunde:

  • Det fremgår ikke klart, hvad klagen handler om.
  • Klagen drejer sig om mindre ting.
  • Myndigheden har allerede rettet op på det, klagen handler om.
  • Der er måske et eller flere mindre problemer med sagsbehandlingen, men resultatet er i orden.
  • Borger og myndighed er uenige om fakta, og ombudsmanden har ikke mulighed for at afgøre, hvem der har ret.