Klagesager

Langt størstedelen af ombudsmandens sager er såkaldte klagesager. Det vil sige, at de begynder med, at en borger klager over en myndighed.

Når vi har modtaget en klage, har vi tre muligheder:

At afvise klagen, fordi vi ikke gå ind i sagen.

At afvise klagen, fordi vi vælger ikke at gå ind i sagen.


At undersøge klagen nærmere

Når vi undersøger en klage nærmere, sender vi en høring med konkrete spørgsmål til myndigheden. Som regel får klageren mulighed for at kommentere myndighedens svar. Der kan være flere såkaldte høringsrunder, inden ombudsmanden skriver sin endelige udtalelse.

I de fleste tilfælde når ombudsmanden frem til ikke at kritisere myndigheden. Hvis det står klart tidligt, skriver ombudsmanden udtalelsen uden at høre myndigheden.


Ingen afhøringer eller ransagninger

Vi er normalt begrænset til den dokumentation, vi kan få på skrift. I enkelte tilfælde henter vi også oplysninger fra telefonsamtaler eller møder. Vi foretager ikke afhøringer som domstolene eller ransagninger som politiet. Vi må derfor bygge på de oplysninger, som myndighed og borger giver.


Kritik og henstilling

Hvis ombudsmanden mener, at myndigheden har begået fejl, kan ombudsmanden kritisere og eventuelt også henstille til myndigheden, at den behandler sagen igen og træffer en ny afgørelse.

Ombudsmanden kan ikke kræve, at myndighederne følger en henstilling - det gør de dog i langt de fleste tilfælde.

Sådan behandler vi en klage