Klagesager

Langt størstedelen af ombudsmandens sager er såkaldte klagesager. Det vil sige, at de begynder med, at en borger klager over en myndighed.

Når vi har modtaget en klage, har vi flere muligheder:

At afvise klagen, fordi vi ikke gå ind i sagen

At vælge ikke at gå ind i sagen

At hjælpe borgeren videre på en anden måde

At vurdere sagen efter begrænsede undersøgelser

At indlede en egentlig ombudsmandsundersøgelse

Du kan læse nærmere om, hvad der sker med din klage, når den bliver modtaget hos ombudsmanden, under Sådan behandler vi en klage.