Internationale opgaver og samarbejde

Siden det danske ombudsmandskontor blev åbnet i 1955, har de danske ombudsmænd og deres medarbejdere arbejdet meget aktivt for at udbrede kendskabet til ombudsmandsinstitutionen, dens formål og idegrundlag.

Arbejdet på det internationale plan finder sted i mange sammenhænge og i mange forskellige former. 

Samarbejdet med Udenrigsministeriet

I 2012 forlængede Udenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand en aftale om samarbejde, som første gang blev indgået i 2000.

Ombudsmandens internationale aktiviteter i forbindelse med samarbejdsaftalen med Udenrigsministeriet: Årsrapport 2013 og årsrapport 2014.

Aftalen indebærer, at Folketingets Ombudsmand stiller institutionens erfaringer til rådighed i forbindelse med rådgivning og bistand til udvikling og styrkelse af demokratiske institutioner i, især, verdens fattigste lande. Folketinget har godkendt aftalen, hvorefter Udenrigsministeriet finansierer et årsværk i ombudsmandens kontor til dette arbejde.

Indsatsen, der som regel foretages sammen med de danske ambassader, går hovedsageligt ud på at etablere eller støtte institutioner med samme arbejdsområde som den danske ombudsmand i de lande, der ønsker et sådan samarbejde.

Under samarbejdsaftalen, har den danske ombudsmand for eksempel arbejdet i Albanien, Ghana, Tanzania, Uganda, Jordan, Centralamerika og senest Kina.

Ombudsmanden ude i verden

Vi modtager gæster

Hvert år, modtager den danske ombudsmand delegationer og gæster fra udlandet. Der kan være tale om egentlige studiebesøg, som vi planlægger her i København, og hvor vi meget ofte inddrager danske statslige og kommunale myndigheder. Der kan også være tale om kortere besøg, hvor institutioner, eller grupper af besøgende, ønsker at få et oplæg til diskussion om ombudsmanden og hans arbejde.

EU

EU's ombudsmænd og deres kontorer mødes jævnligt i et netværk, der ledes af den europæiske ombudsmand.

Den Europæiske Ombudsmand

IOI

Folketingets Ombudsmand er medlem af International Ombudsman Institute (IOI) - en sammenslutning af ombudsmænd fra over 140 ombudsmandsinstitutioner, der arbejder på lokalt, regionalt og nationalt plan. IOI er et kendt forum for samarbejde og udveksling af erfaringer blandt verdens ombudsmænd.

International Ombudsman Institute