Ombudsmandens arbejde

Her finder du oplysninger om, hvilke typer af sager ombudsmanden behandler, og
hvordan behandlingen foregår.