Sprogpolitik

Offentlige institutioner bør henvende sig til borgerne i et sprog, de kan forstå. Det hører til god forvaltningsskik.

Derfor forsøger ombudsmanden at skrive et sprog, som er klart og nutidigt og kommer modtageren i møde.

Det handler først og fremmest om at danne sig et billede af, hvem man skriver til – hvilke sproglige forudsætninger har den person, hvad forestiller han eller hun sig, hvis jeg skriver sådan? Bliver det forstået? Kan det blive misforstået?

Det lyder enkelt, men er det ikke altid.

Dilemmaet for ombudsmandens medarbejdere er, at ombudsmandens svar til borgeren i næsten lige så høj grad er et svar til myndigheden, som modtager brevet i kopi. Det gør det vanskeligt at målrette teksten.

Folketingets Ombudsmand modtog Statens Informations sprogpris i 1996 for sit arbejde med at gøre offentlige meddelelser forståelige for almindelige mennesker.