Få teksten på ombudsmandens hjemmeside læst op

Link til hjemmesiden Adgang for alle

Ønsker du at få læst teksten på vores hjemmeside højt, kan det anbefales at hente en lille "fjernbetjening" ned fra hjemmesiden Adgang for alle. Det er et gratis program til talesyntese udviklet på bl.a. Københavns og Aalborg Universitet for Forskningsministeriet.