Anden (sikker) e-mail

Hvis du ikke bruger den digitale postkasse (via borger.dk eller e-boks.dk), skal du normalt have en sikker e-mail-konto for at kunne modtage e-mails fra Folketingets Ombudsmand. Du skal selv sørge for opsætning af din egen sikker e-mail-konto.

Kommunikation pr. e-mail er kun tilstrækkelig sikker, hvis man bruger digital signering og kryptering. Det forhindrer nemlig, at uvedkommende kan få kendskab til, hvem der skriver til ombudsmanden, og til eventuelle fortrolige oplysninger i e-mailen.

Offentlige myndigheder må ikke anvende usikker e-mail, hvis den indeholder fortrolige oplysninger – det følger af persondatalovgivningen.

Ombudsmandens e-mail-kommunikation er altid signeret og krypteret. Derfor er det nødvendigt at hente vores certifikat ind i dit eget sikker e-mail-program for at kunne modtage og læse en signeret og krypteret e-mail fra os.

Vejledning i at sende signeret og krypteret e-mail

For at kunne sende og modtage signeret og krypteret sikker e-mail til og fra Folketingets Ombudsmand skal du hente ombudsmandens certifikat ind i dit e-mail-program.

Certifikatet kan nu bruges til at sende og modtage fortrolige (signerede og krypterede) e-mails til Folketingets Ombudsmand.

Du kan kun bestille og installere sikker e-mail via Digitaliseringsstyrelsens "NemID"-hjemmeside. Du kan få vejledning via hjemmesiden nemid.nu