Spørgsmål og svar

Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over en afgørelse, myndighederne har truffet, eller over den behandling, du har fået af myndighederne – for eksempel for lang sagsbehandlingstid.

Det kan du klage over


Hvem kan klage til ombudsmanden?

Det kan alle.


Kan jeg klage for en anden?

Ja, hvis I udfylder en fuldmagt og sender originalen til ombudsmanden med almindelig post. Hvis du er værge, skal du sende en kopi af værgebeskikkelsen.

Ombudsmandens fuldmagtsblanket


Kan jeg klage anonymt?

Nej, du skal oplyse navn og adresse.


Har ombudsmanden tavshedspligt?

Ja.

Du skal regne med, at ombudsmanden giver de myndigheder, du har klaget over, besked om din klage. Det hører til vores sagsbehandling.

Hvis du klager over en person, vil ombudsmanden måske fortælle ham eller hende om din klage. Efter loven har alle nemlig ret til at få at vide, at myndigheder og andre har oplysninger om dem i deres it-system.


Skal jeg betale noget for at klage til ombudsmanden?

Nej, det er gratis at klage til ombudsmanden.


Kan jeg klage til ombudsmanden og en myndighed på samme tid?

Nej, du kan først klage til ombudsmanden, når du har brugt alle dine andre muligheder for at klage. Hvis du kan klage til en myndighed, skal du gøre det først og vente på myndighedens svar.

Myndigheder skal skrive i deres afgørelser, om man kan klage til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet.

Ombudsmanden vil ikke altid sende din klage videre, hvis du ikke har brugt dine klagemuligheder. Det kan godt være, at vi beder dig om at gøre det selv.


Kan jeg klage over en dom?

Nej, ombudsmanden kan ikke behandle klager over domme og domstole.


Kan jeg klage over en lov?

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over love og Folketinget.

Ombudsmanden kan godt behandle klager over bekendtgørelser og andre regler, som er lavet af en forvaltningsmyndighed.


Kan jeg klage over en vare, jeg har købt?

Nej, ombudsmanden kan ikke behandle klager over private, for eksempel butikker og de varer, de sælger.

Hvis du er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse, kan du klage til for eksempel Forbrugerklagenævnet.

Hvis du vil klage over markedsføring – spammail eller andet – kan du kontakte Forbrugerombudsmanden.


Kan jeg regne med, at ombudsmanden behandler min klage, hvis det er
muligt?

Ombudsmanden siger nej til nogle klager – for eksempel hvis vi med det samme kan se, at vi ikke kan gøre ret meget for at hjælpe.


Hvornår er det for sent at klage til ombudsmanden?

Du skal klage til ombudsmanden inden et år efter den afgørelse eller begivenhed, du vil klage over.


Kan jeg klage over, at jeg ikke får svar?

Ja, du kan klage over sagsbehandlingstiden – også selv om sagen endnu ikke er slut.


Skal jeg bruge klageskemaet?

Nej, du kan klage, som du vil, bare vi forstår, hvad du vil, og hvem du er. Men vi opfordrer dig til at bruge klageskemaet og samtidig vedhæfte de afgørelser, du er utilfreds med, og/eller andre vigtige bilag.


Skal jeg vedlægge eller vedhæfte bilag?

Ja, du skal vedlægge eller vedhæfte de afgørelser, som du ønsker at klage over, og eventuelle andre bilag, som du mener har betydning for din sag.

Du kan sende bilagene elektronisk, eller du kan sende dem på en anden måde.

Hvis du sender bilagene med posten, vil de blive skannet ind i vores sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi opfordrer dig til at sende kopier (ikke originaler) af de breve og dokumenter, som du mener har betydning for din klage. Hvis du sender os originale bilag, sender vi dem tilbage til dig efter ca. tre måneder – også selv om din sag inden da er afsluttet her hos ombudsmanden. Hvis du har sendt os bilag, der fremstår som kopier, sender vi dem som udgangspunkt ikke tilbage.

Hvad sker der, hvis ombudsmanden ikke kan forstå, hvad jeg klager over?

Så beder ombudsmanden dig eventuelt om at skrive, præcis hvad du vil klage over, og sende de afgørelser, du er utilfreds med. Hvis vi ikke hører fra dig inden 4 uger, må du regne med, at vi afviser din klage.


Kan jeg få svar i en mail?

Det kan du kun, hvis du har sikker mail eller bruger den Digitale Postkasse – ellers svarer ombudsmanden dig i et almindeligt brev.

Hvis du ikke har sikker mail, skal du huske at skrive din postadresse.


Kan ombudsmanden ændre myndighedernes afgørelse?

Nej, men ombudsmanden kan kritisere myndighederne og/eller bede dem behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse, hvis der er god grund til det.


Er det ombudsmanden, der behandler min klage personligt?

Ombudsmanden kan ikke selv sætte sig ind i alle de klager, hans kontor modtager – det er for stor en opgave for én mand. Men han tager stilling til sager, som er principielle, fordi de handler om et særlig svært juridisk problem eller om noget, som har betydning for mange andre sager.


Hvor hurtigt svarer ombudsmanden på min klage?

Vi svarer normalt inden for 10 arbejdsdage, så du ved, at vi har modtaget klagen.

Hvis ombudsmanden har mulighed for at behandle din klage, vil der i gennemsnit gå cirka fem måneder, før du får et endeligt svar.

Sådan behandler vi en klage

Mål for sagsbehandlingstider


Kan jeg komme til at tale med en jurist hos ombudsmanden?

Ja, du er velkommen til at ringe til os.

Du kan også komme ind på vores kontor på Gammeltorv og få en personlig samtale med en jurist i ombudsmandens kontor. Vi har åbent alle arbejdsdage kl. 10-14. Det er en god idé at ringe (tlf. 33 13 25 12) og aftale tid i forvejen med en jurist, som normalt har med sager som din at gøre. Hvis du allerede har en sag hos ombudsmanden, og din sag er tildelt en sagsbehandler, kan du aftale tid til et møde med din sagsbehandler.

Vi kan ikke tage stilling til din klage på et møde: Ombudsmanden behandler kun klager skriftligt.