Folketingets Ombudsmand søger en juridisk studentermedhjælper med tiltrædelse den 1. maj 2018 eller snarest derefter

Om jobbet
Vi søger en studentermedhjælper til Juridisk Afdelings Børnekontor. Du skal have kendskab og lyst til at arbejde med forvaltningsret.

Din primære arbejdsopgave vil være at behandle lettere klagesager, herunder at udarbejde udkast til breve til borgere og myndigheder.

Du vil også skulle varetage andre opgaver, der understøtter sagsbehandlingen bl.a. ved at:

  • undersøge og bedømme juridiske problemstillinger
  • udarbejde juridiske notater
  • foretage kilde- og litteratursøgning
  • varetage praktiske administrative opgaver.

 Opgaverne vil være afhængige af dine kvalifikationer og vil udvikle sig med den erfaring, som du får gennem arbejdet.

 Du kan læse mere om Børnekontoret og de øvrige områder i Juridisk Afdeling på vores hjemmeside. 

Om dig
Vi forestiller os, at du er jurastuderende på 3. år af grunduddannelsen eller på begyndelsen af overbygningen. 

Har du relevant erhvervserfaring, vil vi se det som en fordel – men det er ikke et krav. 

Vi tilbyder
Vi beskæftiger et antal studentermedhjælpere. Blandt andet derfor kan vi tilbyde et spændende studentermiljø med god mulighed for sparring studenterne imellem og for socialt netværk og samvær. 

Jobbet er fagligt udviklende og kan bruges i din videre karriere. 

Arbejdstiden er 15 timer ugentlig, og vi kan tilbyde fleksible mødetider. 

Studentermedhjælpere hos Folketingets Ombudsmand er omfattet af en rokeringsordning. Det kan derfor være muligt at rokere internt til et nyt område i Juridisk Afdeling efter cirka 12 måneders ansættelse i institutionen. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen er fastsat i overensstemmelse med reglerne om aflønning af studerende i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen er 8.100 kr. pr. måned (1. december 2017-niveau). 

Ansøgning
Du sender din ansøgning med CV, eksamens- og karakterudskrift og andre relevante bilag til job@ombudsmanden.dk eller til nedenstående adresse. 

Ansøgningen mærkes ”Studentermedhjælper”. 

Vi forventer at holde samtaler i uge 14-15/2018.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 19. marts 2018 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte fuldmægtig Peter Kersting dagligt mellem kl. 10.00 og kl. 14.00 på telefon 33 13 25 12.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at føre tilsyn med forvaltningen. Ombudsmanden kan kritisere og henstille til myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år behandler ombudsmanden cirka 5.000 klager især fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på tilsyn i blandt andet fængsler og på psykiatriske afdelinger. Cirka 110 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.