Folketingets Ombudsmand søger en erfaren juridisk medarbejder til en midlertidig stilling med tiltrædelse den 1. september 2018 eller efter aftale

En af vores fuldmægtige skal på barsel, og vi søger derfor en fuldmægtig til en midlertidig ansættelse i perioden cirka 1. september 2018 – 31. august 2019. 

Vi tilbyder et stærkt juridisk miljø, hvor du kan styrke din juridiske profil og sparre med dygtige og engagerede kolleger i det daglige arbejde. 

Vi forventer, at du er en knivskarp jurist og både evner at gå i dybden med sagerne, være effektiv og formidle dine resultater. Du er klar til at indgå i alle ombudsmandens fagområder – det gælder også Tilsynsafdelingen og Børnekontoret, hvor der indgår nogen rejseaktivitet. 

Om jobbet
Som fuldmægtig hos ombudsmanden vil du især komme til at behandle klagesager og sager rejst på ombudsmandens eget initiativ. Bliver du placeret i Tilsynsafdelingen eller Børnekontoret, vil det også høre til dit arbejde at tage på tilsynsbesøg og følge op på besøgene. 

Du følger sagerne hele vejen. Du har mulighed for at arbejde selvstændigt og få indflydelse på, hvilke juridiske problemer der skal tages op. Samtidig foregår din sagsbehandling i tæt samarbejde med områdeledelsen og andre kolleger. 

Om dig
Du skal have

 • en uddannelse som cand.jur. med gode teoretiske kundskaber

 • relevant erfaring som cand.jur., f.eks. fra forvaltningsmyndigheder, domstolene eller advokatbranchen

 • særlig interesse for offentlig ret

 • lyst til at fordybe dig i forvaltningsret

 • evne og lyst til at indgå i et samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. 

Ombudsmanden som arbejdsplads
Hos ombudsmanden har vi travlt, og vi bakker op om hinanden – også på tværs af områderne. 

Vi lægger vægt på,

 • at omgangstonen er god

 • at der er mulighed for arbejdsro

 • at der er dygtige medarbejdere på alle poster, og at alle yder deres bedste

 • at relationen mellem medarbejdere og ledelse er baseret på tillid

 • at der er plads til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.
   

Du kan læse mere om ombudsmanden på vores hjemmeside.
 

Vi tilbyder
Hos ombudsmanden lægger vi vægt på, at medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt i det daglige arbejde ved deltagelse i eksterne og interne kurser og seminarer og ved selv at holde foredrag og undervise. 

Vi har gode it- og biblioteksfaciliteter og tilbyder hjemmearbejdsplads. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Vi har flekstid og fleksible forhold i øvrigt.
 

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter overenskomsten mellem DJØF og Folketingets Ombudsmand. Basisløn og rådighedstillæg svarer til niveauet for fuldmægtige i staten. Vi har desuden et bestillingstillæg som – alt efter anciennitet – er mellem 3.234 kr. og 5.649 kr. pr. måned ekskl. pension (1. december 2017-niveau).
 

Ansøgning
Du sender din ansøgning samt CV, bachelor- og kandidatbevis, karakterudskrifter og andre relevante bilag til job@ombudsmanden.dk eller ovenstående adresse. Ansøgningen mærkes ”Fuldmægtig”.

Ansøgningen skal være modtaget senest den 18. juni 2018 kl. 12.00.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte områdechef Susanne Veiga eller tillidsrepræsentant Uffe Habekost Sørensen på telefon 33 13 25 12.

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden kan kritisere og henstille til myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år behandler ombudsmanden cirka 5.000 klager, især fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i medierne, ligesom han ofte er på tilsyn i blandt andet fængsler og på psykiatriske afdelinger. Cirka 110 medarbejdere er ansat hos Folketingets Ombudsmand.