Der er pt. ingen ledige stillinger

 
Næste erhvervspraktik er i foråret 2019

 

Læs folderen Information om dine rettigheder – når du søger job hos ombudsmanden

Læs folderen Sådan behandler vi persondata om dig 

 

Klik her for at abonnere på information om ledige stillinger hos Folketingets Ombudsmand 

  

Ombudsmanden skal kontrol­lere statslige og kommunale myndigheder og andre offent­lige forvaltningsmyndigheder. Han behandler klager over forvaltningsmyndighedernes af­gørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herud­over kan han tage principielle sager op på eget initiativ. Endelig inspicerer ombuds­manden fængsler, arresthuse, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende.