Folketingets ombudsmand afgiver sin beretning til Folketinget en gang om året. Heri offentliggør han udvalgte udtalelser der har været afgivet i årets løb. Beretningen indeholder desuden et afsnit med statistik og et afsnit med generelle kommentarer til udtalelserne. 

Du kan få besked når der bliver lagt nye sager ud på hjemmesiden, ved at tilmelde dig abonnement på nyheder pr. e-mail.

Folketingets Ombudsmands beretning kan købes hos boghandleren, eller gennem Rosendahls-Schultz Grafisk, der har beretningen i kommission:

Rosendahls-Schultz Grafisk
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Tlf.: 43 22 73 00
Fax: 43 63 19 69
E-mail: distribution@rosendahls.dk.

Fra 1980 og frem er beretningssager fra Folketingets Ombudsmand også tilgængelige i elektronisk form via denne hjemmeside og Karnov.dk. I Ombudsmandens base i Retsinformation findes sager fra 1989 og frem.

Folketingets Ombudsmands beretning 2018

Folketingets Ombudsmands beretning 2017

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Folketingets Ombudsmands beretning 2014

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Folketingets Ombudsmands beretning 2011

Folketingets Ombudsmands beretning 2010

Folketingets Ombudsmands beretning 2009

Folketingets Ombudsmands beretning 2008

Folketingets Ombudsmands beretning 2007

Folketingets Ombudsmands beretning 2006

Folketingets Ombudsmands beretning 2005

Folketingets Ombudsmands beretning 2004

Folketingets Ombudsmands beretning 2003

Folketingets Ombudsmands beretning 2002