Høringspligten i tjenestemandslovens § 31. Det retlige grundlag. Den udvidede partshøringspligt

FOB nr. 07.191

Kirkeministeriet afskedigede en tjenestemandsansat kordegn på grund af uegnethed/samarbejdsvanskeligheder.

Partshøringen lagde vægt på både samarbejdsvanskeligheder og mangelfuld regnskabsførelse i grundlaget for den påtænkte afskedigelse.

Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere afskedigelsen, men ombudsmanden udtalte at en korrekt høring om det retlige grundlag forudsatte at ministeriet inden afskedigelsen havde oplyst kordegnen om at samarbejdsvanskelighederne i sig selv ville føre til afskedigelse.
(J.nr. 2005-4366-813)