En oversigt over Folketingets Ombudsmands udtalelser (beretningssager) optrykkes en gang årligt i ombudsmandens trykte beretning. Indtil 2009 er udtalelserne medtaget i fuld tekst i den trykte beretning.

Beretningssagerne fra 1980 er tilgængelige her på hjemmesiden og hos www.karnov.dk (forudsætter abonnement). I Retsinformation findes sagerne fra 1989 og frem.

Her på hjemmesiden findes udtalelserne ved at søge i udtalelser, slå op i hovedregisteret eller slå op på ministerium. Udtalelserne kan også findes i ombudsmandens database i Retsinformation og som en del af www.karnov.dk (forudsætter abonnement).

Via hjemmesiden offentliggør ombudsmanden ligeledes de beretningssager der forventes medtaget i næste års beretning.

Som følge af de tidsterminer som gælder for ombudsmandens afgivelse af sin årlige beretning til Folketinget, vil der i perioder her på hjemmesiden kunne være beretningssager fra flere fremtidige beretninger.

En beretningssag kan over tid have flere forskellige betegnelser:

  • 2009 1-1 (År-Myndighed-Antalsangivelse) Endnu utrykte beretningssager benævnes ved hjælp af dét beretningsår de forventes optrykt, nummeret på resortmyndigheden og et kronologisk nummer.
  • FOB nr. 02.70 (Ombudsmandens Beretning 2002, side 70)
  • FOU nr. 02.70 (Samme sag i Retsinformation)

Der er med andre ord ingen forskel på FOB- og FOU-forkortelserne i forhold til hvilken sag de henviser til.