Af en kronik i Politiken den 8. august 2012 fremgår, at der i juni 2012 var en ventetid i Udlændingestyrelsens ekspedition på op til 10 timer, og at personer blev ekspederet længe efter lukketid. 

Udlændingestyrelsen har i et efterfølgende indlæg i Politiken bekræftet og beklaget, at der hen over sommeren har været meget lange ventetider. Antallet af besøgende var større, end man umiddelbart kunne ekspedere. Styrelsen oplyser i indlægget, at der ikke længere er så mange, der møder op i ekspeditionen, og at styrelsen arbejder på ”konkrete tiltag” for at forbedre ventetidssituationen. 

Ombudsmanden har nu bedt Udlændingestyrelsen underrette ham om, hvordan ventetiden er på nuværende tidspunkt, og redegøre for de konkrete tiltag, som styrelsen vil indføre for at mindske ventetiden.    

Yderligere oplysninger kan fås hos Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen på telefon­: 20 33 97 52 eller hos kontorchef Kirsten Talevski på telefon 33 13 25 12. 

 

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at ændre deres afgørelser. Hvert år får ombudsmanden mellem 4.000 og 5.000 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. En typisk fejl kan være en kommune eller anden myndighed, der har været for længe om at svare på et brev eller truffet en forkert afgørelse. Ombudsmanden tager også selv sager op, for eksempel efter omtale i en avis, ligesom han ofte er på inspektion i blandt andet fængsler og psykiatriske afdelinger. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.