Ombudsmanden afviser klage over oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol

6. maj 2014 | Nyhed

Ombudsmanden har besluttet ikke at indlede en undersøgelse af Erhvervs- og Vækstministeriets oplysningskampagne om folkeafstemningen den 25. maj 2014 om EU-patentdomstolen, herunder af spørgsmålet om regeringens brug af embedsapparatet. Det fremgår af et svar, som ombudsmanden har sendt til klageren. 

”Der kan naturligvis altid være forskellige holdninger til, hvad en oplysningskampagne ideelt bør indeholde af informationer. Min opgave har imidlertid været at vurdere, om indholdet af oplysningsmaterialet og anvendelsen af embedsapparatet holder sig inden for de juridiske grænser, der gælder. Det mener jeg klart er tilfældet”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Et medlem af Europaparlamentet har på vegne af organisationerne Folkebevægelsen mod EU, PROSA og NOAH klaget til ombudsmanden over den information, som Erhvervs- og Vækstministeriet har givet offentligheden om folkeafstemningen den 25. maj 2014 om EU-patentdomstolen. Organisationerne mener, at indholdet ikke er neutralt, og at regeringen har misbrugt embedsapparatet til at føre kampagne for regeringens egen holdning til folkeafstemningen.
 

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.
 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA 

Offentlige myndigheder er underlagt et almindeligt princip om sandhedspligt. Det indebærer bl.a., at de oplysninger, der meddeles til offentligheden, ikke må være urigtige eller ufyldestgørende. 

Indholdet af og grænserne for embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre er behandlet i flere betænkninger og redegørelser. Se bl.a. Justitsministeriets redegørelse nr. R 2 af 4. oktober 2001 om visse spørgsmål i forbindelse med embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, og betænkning nr. 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand.