Ikke aktindsigt i særlige rådgiveres bistand til ministrenes partipolitiske arbejde

13. marts 2014 | Nyhed

En særlig rådgiver har mulighed for at bistå en minister i partipolitisk arbejde, også selv om rådgiveren er lønnet af ministeriet. I de tilfælde er der ikke aktindsigt i den særlige rådgivers arbejde. 

Det illustreres af en ny udtalelse fra ombudsmanden, hvor to journalister ikke fik lov til at se mails om øremærket barsel afsendt fra skatteministerens særlige rådgiver. 

”En særlig rådgiver er grundlæggende en embedsmand og i det væsentlige underlagt de samme regler som andre embedsmænd. Men en særlig rådgiver kan herudover inden for vide grænser hjælpe ministeren med partiarbejde. I de tilfælde er det fast antaget – også efter den nye offentlighedslov – at den særlige rådgivers arbejde ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det er det, den foreliggende sag illustrerer,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der peger på en parallel i forhold til ministrene selv. 

”En minister har flere funktioner, bl.a. som øverste chef i et ministerium og som partipolitiker. Dokumenter, som ministre udarbejder i funktionen som partipolitiker, vil heller ikke være omfattet af aktindsigt,” siger Jørgen Steen Sørensen. 

Journalisterne havde bedt Skatteministeriet om aktindsigt i dokumenter, som handlede om øremærket barsel til fædre, og som var udarbejdet og sendt til et eller flere mediehuse af skatteministerens særlige rådgiver. Den ene journalist mente ikke, at det var en partipolitisk sag, men en ministeriel sag. Men ombudsmanden var enig med Skatteministeriet i, at der var tale om partipolitisk arbejde, og at der derfor ikke var ret til aktindsigt. Den anden journalist mente, at den særlige rådgiver havde handlet uden for sit råderum. Heller ikke det var ombudsmanden enig i.

 

Sagen er optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2014 og kan læses her.

 

Yderligere oplysninger: 

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, tlf. 20 33 97 52 

Kontorchef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12 

 

FAKTA 

Offentlighedslovens regler om aktindsigt kan kun bruges på dokumenter, der har været undergivet administrativ sagsbehandling hos myndigheden. Det fremgår af § 7, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013), som svarer til § 4, stk. 1, i den dagældende offentlighedslov fra 1985, som fandt anvendelse på tidspunktet for Skatteministeriets afgørelser over for de to journalister. Hvis den særlige rådgiver har udarbejdet dokumenter, der kun er knyttet til ministerens funktion som partipolitiker, vil dokumenterne derfor ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens regler. 

Det fremgår endvidere af betænkning nr. 1443/2004, ”Embedsmænds rådgivning og bistand”, og betænkning nr. 1537/2013, ”Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn”, at der gælder vide grænser for de særlige rådgiveres rådgivning og bistand i relation til ministerens partiarbejde.